LEVA förlängs 2021

Åtgärdssamordningen i de befintliga LEVA-områdena ges möjlighet att förlängas även under 2021.

Å som rinner genom grönt landskap

Örsundaån i Enköpings kommun, ett av 20 pilotområden inom LEVA. Foto: Cassandra Telldahl Bjelkelöv

Publicerad: 2020-06-01
Sidansvarig: Webbredaktion