Lättare att hitta pengar till åtgärder

HaV har uppdaterat informationen om stöd och bidrag för havs- och vattenåtgärder på vår webb. Utöver information om havs- och vattenmiljöanslaget informerar vi även om vilka stöd och bidrag som finns hos andra myndigheter och organisationer.

Syftet med sammanställningen är att underlätta för länsstyrelser, kommuner, vattenråd, privatpersoner och andra aktörer som vill arbeta aktivt med vattenvård, åtgärder och restaurering. Informationen om andra stöd och bidrag har funnits några år, men vi har nu uppdaterat och presenterat informationen på ett sätt som vi hoppas underlättar för dig som söker. Du kan till exempel söka på valfria sökord, du kan sortera utifrån vem som ansvarar för stödet och du kan sortera utifrån vilka miljömål som berörs.

Du hittar sammanställningen här: Andra bidrag för bättre havs- och vattenmiljö.

Vi tar gärna emot dina synpunkter hur denna sammanställning kan bli ännu bättre! Finns det stöd och bidrag som inte finns med?

Skicka tips till Anna Ek, anna.ek@havochvatten.se.

Publicerad: 2020-04-02
Sidansvarig: Webbredaktion