Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning

Under 2018 beslutade regeringen om den så kallade Övergödningsutredningen. En utredare fick i uppdrag att föreslå hur övergödningen kan minskas genom stärkt lokalt åtgärdsarbete. Nu är utredningen klar och förslaget är inlämnat till regeringen.

Utredningen om minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete lämnade den 28 februari sitt betänkande Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning till regeringen.

Utredningen startade 2018 och skulle bland annat:

  • analysera drivkrafterna för lokalt åtgärdsarbete och ge förslag på hur dessa kan förstärkas,
  • föreslå nya eller förstärkta styrmedel som leder till ökad användning av lokalt anpassade, kostnadseffektiva åtgärder,
  • utreda förutsättningarna för att återföra näringsämnen från kustvatten och sjöar för att minska övergödningen,
  • lämna förslag till etappmål som bidrar till genomförandet av miljökvalitetsmålet Ingen övergödning och behovet av ett stärkt lokalt åtgärdsarbete med beaktande av delmål 6.3, 6.6, 14.1 och 15.1 i Agenda 2030 och de tre hållbarhetsdimensionerna samt miljökvalitetsnormerna för vatten- och havsmiljö,
  • utarbeta förslag till finansiering av föreslagna insatser, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredningen är intressant att läsa för er som arbetar med lokalt åtgärdsarbete mot övergödning. För er som följer arbetet i LEVA står det om åtgärdssamordnare och LEVA på sida 179.

Här kan du läsa utredningen.

Publicerad: 2020-03-04
Sidansvarig: Webbredaktion