Träff för åtgärdssamordnarna i Halland

De halländska piloterna var värdar och arrangerade inspirationsdagar för alla åtgärdssamordnare. Mycket givande dagar, att få träffa alla och utbyta erfarenheter är alltid uppskattat.

Gruppbild i landsskapsmiljö.

Åtgärdssamordnarna vid de multifunktionella våtmarkerna i Stjärnarpsdalen. Foto: Anna Ek.

Under fältturen i Halland besökte åtgärdssamordnarna en mjölkgård för att prata om betydelsen av en god struktur på jorden för att hålla vatten och därmed även näring. Hushållssällskapet i Halland visade vilka åtgärder de genomfört längs Trönningeån. Bland annat har de öppnat ett ett täckdike för att skapa bätter fiskvandring och biologisk mångfald. De har också anlagt våtmarker för att minska näringsläckaget. Vi tittade även på multifunktionella våtmarker och integrerade skyddszoner samt diskuterade betydelsen av bra provtagning för att hitta källorna till näringsbelastningen.

Vi avslutade träffen med erfarenhetsutbyte och utbildning kring kommunikation och samverkan.

Publicerad: 2019-11-05
Sidansvarig: Webbredaktion