Nätverkande diplomat i Enköping

I LEVA-projektet samverkan för bättre vattenkvalitet inom Enköpingsåns och Örsundaåns avrinningsområden finns flera utmaningar men också många möjligheter. Området är stort, många och mycket har påverkan på vattnet och det administrativa arbetet med miljöåtgärder upplevs som besvärlig.

- Här finns mycket att ta tag i och göra, säger Cassandra Telldahl Bjelkelöv, vattensamordnare i Enköping.

Cassandra på en äng

Cassandra Telldahl Bjelkelöv, vattensamordnare i Enköping. Foto: Jon Wessling

Problembilden

Enköping är en lantbrukskommun med gamla och starka traditioner. Enköpingsåns och Örsundaåns avrinningsområden är hela 90 000 hektar med cirka 700 lantbrukare och cirka 5 000 hästar. Många påverkar på vattnet på olika sätt i ett så stort område, här finns lantbruksföretag, hästägare, enskilda avlopp, reningsverk och annan djurhållning.

- Mitt arbete har börjat lite spretigt i och med storleken på området och att här finns så många olika verksamheter, säger Cassandra.

Nätverk

- Jag har börjat jobba i olika ändar av avrinningsområdet och en viktig del i mitt arbete är att skapa en gemensam målbild om vattnets betydelse. Det gör jag genom att nätverka, förklarar Cassandra.

Nu bjuder hon in lantbrukare till stormöten, cirka 60-70 deltagare där de diskuterar vattensituationen idag och hur den kan bli bättre. Cassandra bollar också frågor med enskilda lantbrukare och ofta kontaktar de Greppa Näringen tillsammans för rådgivning. Hon hoppas att fler blir med i Greppa Näringen. Flera våtmarksprojekt är också igång.

Person står och mäter i våtmark

Inmätning av våtmark tillsammans med Joakim Hermansson, Rådgivare från Greppa Näringen (Hushållningssällskapet). Foto: Cassandra Telldahl

Katalysator

Lantbrukarna upplever ibland frustration med myndighetsutövning och då fungerar Cassandra som en katalysator genom att föra samtal med myndigheter och kommun.

- Lantbrukarna tycker att byråkratin och administrationen tar mer tid än vad de har, jag blir en kommunikativ mellanhand. Jag stöttar och hjälper lantbrukare att söka till exempel LOVA-bidrag. Det blir mycket diskussioner och jag har en diplomatisk roll, måste bygga förtroende hos lantbrukarna, säger Cassandra.

Målet

Att skapa vattenråd i respektive avrinningsområde står på Cassandras att göra-lista så de kan vattenråden också hjälpa till i åtgärdsarbetet. Hon vill också öka den allmänna kunskapen och förståelsen för vattnets betydelse, inte bara bland markägare och lantbrukare utan i samhället i stort.

- Jag vill hitta nya kreativa lösningar för att göra det enklare att genomföra miljöåtgärder, framför allt mindre byråkrati. Jag vill också utveckla miljöövervakningen och följa upp att det vi gör har effekt, säger Cassandra.

Cassandra ser projektformen som ett unikt arbetssätt som även kan bidra till den egna kompetensutvecklingen.

Engagemang

Markägarna i området är positivt inställda, många har redan goda tankar på vad de kan och bör göra.

- Alla lantbrukare jag träffar är måna om att göra rätt för miljön, men som sagt, handläggningsprocessen avskräcker. Hos oss är det mycket administration kring miljöåtgärder och det skiljer sig en del mellan olika länsstyrelser. Därför har heller inte åtgärder skett i den takt man önskat.

Det har tagit 200 år att få dålig status – alltså kommer det att ta några år att vända.

Kom och lär dig mer om hästar

Cassandra är hästtjej och har mycket den infallsvinkeln i sitt arbete. Andra åtgärdssamordnare kan ha andra intressen, till exempel fiske och det präglar deras arbete.

- Jag tycker att det är bra att vi åtgärdssamordnare är olika, vi lär av varandra. Därför vill jag passa på att lyfta vår hästkunskapsdag den 9 november i Enköping. Det är en temadag med olika föreläsare som pratar om häst & hästhållning och miljöfrågor som vi genomför med pengar från Greppa Näringen. Kom gärna!

Populär i press

Lokalpressen i Enköping ringer ofta till Cassandra och är snabba på att snappa upp saker.

Intervju i tidningen Land Pdf, 197.8 kB.

Publicerad: 2019-10-29
Sidansvarig: Webbredaktion