Regionalt samarbete mellan åtgärdssamordnare

Åtgärdssamordnarna inom LEVA samarbetar även på regional nivå för att stödja och utveckla sin verksamhet. Åtgärdssamordnarna inom Norra Östersjöns vattendistrikt har nyss träffats och pratat om sina uppdrag. Alla är igång med verksamhet och börjar samla erfarenheter och dra vissa slutsatser.

Ernst Witter, från Länsstyrelsen Örebro län och projektet LIFE IP Rich Waters var inbjuden för att berätta om delprojekt inom projektet som kan vara viktiga för LEVA-piloter att känna till. Det är exempelvis utveckling av gårdsvisa vattenvårdsplaner, test av sensorer i vatten för att kontinuerligt mäta näringshalt och nya samarbetsformer i avrinningsområden. Därefter berättade han om metodiken med gårdsvisa vattenplaner som utvecklas just nu inom projektet.

På mötet deltog också Jennie Barron, professor i jordbrukets vattenhushållning på SLU, med sin doktorand Tobias Klöffel. De vill knyta kontakter med åtgärdssamordnare och följde på eftermiddagen med åtgärdssamordnare Anna Eklund ut i fält för att se och höra mer om uppdraget och utmaningarna i pilotområdet Blackstaån i Örebro län.

Två personer står i gräset vid våtmark

Foto: Anna Eklund

Publicerad: 2019-10-14
Sidansvarig: Webbredaktion