Danska oplandskonsulenter besökte Sverige

I veckan besökte tjugotalet danska oplandskonsulenter våra svenska åtgärdssamordnare i Skåne och Halland samt två större åtgärdsprojekt. Målet var erfarenhetsutbyte och att lära av varandra.

Besökare tittar ut över våtmark anlagd inom Tullstorpsåprojektet

Besök vid våtmark anlagd inom Tullstorpsåprojektet. Foto: Anna Ek

De danska oplandskonsulenterna startade 2017 och finns i hela Danmark. Målet är att minska kväveläckaget till vatten genom att stödja jordbrukare att anlägga framför allt minivåtmarker samt att plantera skog. Val av åtgärder och deras placering sker genom dialog. Det stora intresset från markägarna resulterade i att danska regeringen i somras avsatte ytterligare 60 miljoner till minivåtmarker.

Samtalen mellan oplandskonsulenterna och de svenska åtgärdssamordnarna och åtgärdsprojekten var väldigt givande. Uppdragen skiljer sig åt, liksom de två ländernas organisation. Men flera delar i uppdragen är väldigt lika såsom mötet med lantbrukare, att hitta bra placering för åtgärderna och att följa den tekniska utvecklingen av olika åtgärder. Fortsatt erfarenhetsutbyte planeras.

Oplandskonsultenerna besökte Tullstorpsåprojektet i Skåne. Projektet startade 2009 och drivs av markägarna som bildat en förening och anställt en projektledare. Projektet har en helhetsperspektiv på avrinningsområdet och hittills har 10 km av ån restaurerats och 130 ha våtmarker skapats.

De besökte även projektet LIFE Goodstream i Trönningeån i Halland. Projektet startade 2015 och drivs av Hushållningssällskapet. Åtgärder som genomförs är bland annat våtmarker, fiskvandring, häckningsplatser, översvämningsytor och integrerade kantzoner.

Publicerad: 2019-09-06
Sidansvarig: Webbredaktion