Inspirationsdagar hos projektet Levande kust

I april besökte åtgärdssamordnarna projektet Levande kust vid Björnöfjärden

Fältbesök vid fosfordamm

Fältbesök vid fosfordamm. Foto: Anna Ek

Projektet Levande kust bjöd in åtgärdssamordnarna i de 20 pilotområdena till inspirationsdagar med fältbesök och föredrag den 24-25 april 2019. Arbetet påbörjades 2011 och har finansierats av Stiftelsen BalticSea2020. Inom projektet har man genomfört åtgärder som minskar tillförseln av näringsämnena kväve och fosfor från land och bottensediment till vattnet. Åtgärderna har lett till att fjärden återfått bra vattenkvalitet och en förbättrad miljö.

Läs mer om projektet Levande kust - på sidan hittar du också projektets slutrapporter för den som vill fördjupa sig.

Publicerad: 2019-05-23
Sidansvarig: Webbredaktion