Havsplattformen mot fattigdom 5 februari 2021

Hitta på sidan

Havsklimatnätverket möttes om projekt och klimatpanel

I december möttes nätverksgruppen Havsklimatnätverket för andra gången för information om klimatprojekt och FN:s klimatpanel.

Nya och gamla deltagare presenterade också vad de gör och saker på gång, till exempel nya IMO-regler för minskning av klimatutsläpp från sjöfart, och klimatsäkring av småskaligt fiske på Salomonöarna och i Moçambique.

Klimatprojekt sammanställda

Nina Johannesson på Havs- och vattenmyndigheten presenterade sin sammanställning av pågående havsklimatprojekt i Östafrika och bjöd in till kommentarer.

Fler rapporter från FN:s klimatpanel

Markku Rummukainen på SMHI berättade om det senaste från FN:s klimatpanel IPCC, Intergovernmental Panel of Climate Change, som sammanställer det vetenskapliga kunskapsläget kring klimatförändringar, konsekvenser, sårbarhet och möjliga lösningar.

Fler rapporter följer nu, efter rapporten om havet och kryosfären alltså platser med snö och is från 2019.

Deltagare

  • Jernkontoret
  • SMHI (Sveriges Meorologiska och Hydrologiska Institut)
  • SGU (Sveriges Geologiska Undersökning)
  • SLU Aqua (Sveriges Lantbruksuniversitet)
  • Göteborgs universitet
  • Transportstyrelsen
  • Svensk Sjöfart
  • Naturskyddsföreningen
  • SEI (Stockholm Environment Institute)
  • Havs- och vattenmyndigheten
Publicerad: 2021-02-05
Sidansvarig: Webbredaktion