Arkiv - nytt om fiskeregler 21 december 2020

Information om regler för bifångst i Nordsjön/Skagerak/Kattegatt

Havs- och vattenmyndigheten vill påminna om bifångstreglerna vid fiske med maska mindre än 120 millimeter i Nordsjön eller mindre än 90 millimeter i Skagerak/Kattegatt.

Vid en fiskeresa där mindre maska än ovan nämnda används får fångsterna av torsk, kolja och gråsej inte överstiga 20 procent av den totala landade fångsten mätt i levandevikt.

Läs mer: Tekniska förordningen 2019/1241, artikel 27 samt bilagorna V-VIII

Under 2021 kommer Havs- och vattenmyndigheten ha ett utökat fokus på detta i fysiska och administrativa kontroller. Om mängder torsk/kolja och gråsej överstiger 20 procent har myndigheten möjlighet att besluta om särskild avgift på den överskridande mängden samt vid upprepade förseelser dra tillstånd för fiskaren.

Publicerad: 2020-12-21
Sidansvarig: Webbredaktion