Arkiv - nytt om fiskeregler 2 december 2020

Ändrade EU-bestämmelser om förhands­anmälan och landning av torsk från Östersjön

På grund av det allvarliga tillståndet för torskbestånden i Östersjön har Europaparlamentet och rådet beslutat om åtgärder för att förbättra övervakningen och kontrollen av fiskefartyg i Östersjön. Ändringar i bestämmelser har därför införts i den så kallade Östersjöplanen (EU) 2016/1139 och trädde i kraft 1 december 2020. Observera att bestämmelser i EU:s förordningar gäller direkt från det att de trätt ikraft och alltså är bindande även för enskilda befälhavare.

Det som har ändrats i förordningen är bland annat att befälhavare på fiskefartyg som är 8 meter långt eller längre och som har minst 250 kg torsk ombord ska förhandsanmäla sin ankomst till hamn minst en timme innan hamnankomsten. Sedan tidigare gäller enligt nationella bestämmelser att befälhavare med minst 300 kg torsk ombord ska förhandsanmäla sin ankomst till hamn minst två timmar innan hamnankomsten.

I förordningen har även tröskelvikten som styr kravet på landning i en utsedd hamn ändrats. Det innebär att den som fångat mer än 250 kg torsk ska göra sin landning i en utsedd hamn.

Fram till dess att HaV reviderat föreskriften om utsedda hamnar och i föreskriften utsett särskilda hamnar för detta, kommer HaV tillåta landning av torskfångster över tröskelvärdet 250 kg men understigande 750 kg i de hamnar som nyttjas i nuläget.

HaV kommer inom kort skicka ut en remiss för att föreslå harmonisering av tidsfristerna för förhandsanmälan av torsk från Östersjön och samtidigt föreslå vilka hamnar som ska vara utsedda för landningar av över 250 kg torsk.

Ändringarna som införts i förordningen (EU) 2016/1139

Vägledning för förhands­anmälan

Uppdaterad vägledning för förhandsanmälan

Publicerad: 2020-12-02
Sidansvarig: Webbredaktion