Arkiv - nytt om fiskeregler 1 december 2020

Möjlighet att överlåta fiskemöjligheter mellan samtliga räktillståndshavare under år 2020

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att upphäva de begränsningar för överlåtelser som finns inom räkfisket mellan den 1 december 2020 - 31 december 2020.

De som beviljas fisketillstånd för nordhavsräka i Skagerrak/Kattegatt delas in i två olika grupper; ransonsklass A-C respektive D-E. En licensinnehavare tillhör en och samma grupp under hela året och omfördelningar av fiskemöjligheter får endast ske inom gruppen. Det finns möjligheten att i undantagsfall frångå begränsningen gällande överlåtelser mellan grupperna. Det är endast möjligt att frångå begränsningen om nyttjandet i en av grupperna är lågt medan det är högt i den andra och det endast är en kortare tid kvar av året.

Då nyttjandet i gruppen ”ransonsklass D-E” är högt medan det är lågt i gruppen ”ransonsklass A-C” och det endast är en kortare tid kvar av året så har Havs- och vattenmyndigheten beslutat att begränsningen för överlåtelser inom räkfisket ska tas bort från och med den 1 december 2020 för att möjliggöra ett högre nyttjande av räkkvoten. Från och med den 1 januari 2021 kommer begränsningen i överlåtelser mellan grupperna gälla igen.

För att möjliggöra ett högre nyttjande av räkkvoten så har Havs- och vattenmyndigheten också beslutat att koncentrationsnivåerna för de båda grupperna ska öka från nuvarande 8 och 4 % till 10 respektive 5 %. De nya nivåerna kommer gälla året ut.

Publicerad: 2020-12-01
Sidansvarig: Webbredaktion