Alternativa specifikationer för T90-trål i Östersjön

Från och med den 1 februari 2018 är det tillåtet att fiska med en ny T90-trål som uppfyller andra specifikationer än de som anges i förordning (EG) nr 2187/2005, om bevarande av fiskeresurser genom tekniska åtgärder i Östersjön. Tidigare utskick angav fel datum och det är alltså inte tillåtet att använda trålen innan den 1 februari 2018!

I juli 2016 antog EU en ny flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd. Detta öppnade bland annat upp för möjligheten att tillåta ytterligare fångstredskap i syfte att öka selektiviteten i fiskeredskapen som används i dessa fisken.

Som led i detta har beslut tagits om att från den 1 februari 2018 tillåta fiske med en ny T90-trål som uppfyller andra specifikationer än de som anges i förordning (EG) nr 2187/2005:

Dessa specifikationer är beskrivna i EU 2018/47 Pdf, 368.9 kB. (den förordning som innehåller bestämmelser om den nya T90-trålen)

Alternativa specifikationer för T90-trålar

1. Genom undantag från bilaga II till förordning (EG) nr 2187/2005 är det tillåtet att använda T90-trålar med en strut som uppfyller följande specifikationer:

(a) Genom undantag från fotnot 2 i bilaga II och punkt b i tillägg 2 till bilagan ska maskstorleken i struten vara minst 115 millimeter.

(b) Antalet maskor i strutens och förlängningsstyckets omkrets, exklusive sammanfogningar och sömförstärkningar, ska vara 80 maskor, genom undantag från punkt e i tillägg 2 till bilaga II.

(c) Strutens längd ska vara minst 9 meter.

2. Struten ska uppfylla alla övriga krav i specifikationerna i tillägg 2 till bilagan.

Det nya redskapet ska redovisas på egen kod:

  • 346: Parflyttrål, T-90 Panel 2018
  • 347: Btråltorsk, T-90 Panel 2018
  • 348: Flyttråltorsk, T-90 Panel 2018

Det kan dröja några veckor innan dessa koder finns med i redskapslistan i den elektroniska loggboken. Man behöver uppdatera sin redskapslista i systemet, så hittar man det nya redskapet i loggboken.

Publicerad: 2018-01-16
Sidansvarig: Webbredaktion