Arkiv - Aktuellt 23 november 2020

Regelbundna kontroller minskar det illegala ålfisket

Regelbundna och tätare kontroller. Kameraförsedda drönare som effektivt kan söka av områden längs kusten och upptäcka olagliga fiskeredskap. Två saker som bidragit till att Havs- och vattenmyndigheten (HaV) nu ser att det illegala fisket efter den utrotningshotade ålen minskar i de områden som övervakas.

Drönarbild på ålfiske

Hösten 2018 började HaV använda kamerautrustade drönare för att övervaka det illegala ålfisket längs kusterna i Skåne och Blekinge. Det har gett resultat.

– Drönarna är ett effektivt hjälpmedel och bra komplement till våra båtar. Drönarna gör att vi snabbt och effektivt kan övervaka större områden och göra tätare kontroller. Vi ser också att tjuvfisket minskar i de områden som vi kontrollerar regelbundet, säger Tobias Jeppsson, Karlskronabaserad fiskerikontrollant vid HaV.

Med drönare kan fiskerikontrollanterna redan från 120 meters höjd upptäcka om det finns fiskande redskap i vattnet.

– Tack vare drönarna upptäcker vi lättare nya platser där fiske pågår. Vi kan sedan snabbt gå ner till bara några meter över vattenytan och på nära håll se om det rör sig om ett lagligt eller olagligt redskap, säger Tobias Jeppsson.

Årets ålfiskesäsong är nu över. HaV:s statistik visar att 45 procent av de omärkta ålfiskeredskap som hittats under 2020 är upptäckta med hjälp av drönare. Totalt har över 900 olagliga ålfiskande redskap kunnat plockas upp och beslagtas sedan 2016 då kontrollerna startade. Det här innebär att trycket på den akut utrotningshotade ålen lättar en aning.

– Nu ser vi en tydlig minskning av illegalt ålfiske i de områden som vi arbetat i sedan starten. Att vi använder drönare tror vi dessutom ger en förebyggande effekt, säger Tobias Jeppsson.

Den europeiska ålen utgörs av ett enda bestånd som är starkt hotat. Ålen är rödlistad av Artdatabanken. Sedan 2007 är det förbjudet att fiska ål i Sverige för alla utom för yrkesfiskare med särskilt ålfisketillstånd. Om man råkar fånga en ål av misstag är man skyldig att släppa tillbaka den i vattnet. HaV och Kustbevakningen kontrollerar att reglerna efterlevs.

Publicerad: 2020-11-23
Sidansvarig: Webbredaktion