Arkiv - Aktuellt 29 september 2020

Över 500 båtar lämnade till skrotning

I vintras berättade HaV att det fanns pengar att söka för den som ville få hjälp att skrota sin gamla uttjänta fritidsbåt. Fyra miljoner kronor avsattes för detta. Nu har drygt 500 båtar skrotats.

Skrot.

– Det är jättebra att så många båtägare tagit vara på möjligheten att bli av med båtar som annars ligger och skräpar ner och släpper ut gifter i miljön, säger Lisa Bredahl Nerdal, utredare vid HaV.

I år är tredje året i rad som HaV avsatt pengar till båtskrotning. Första gången skrotningspremien infördes var hösten 2018. Gamla båtar som lämnas i naturen kan läcka plast och andra farliga ämnen som skadar djur och växter i våra känsliga havs- och vattenmiljöer.

Nu är årets pengar slut. Båtretur, som är ett nationellt nätverk för insamling och återvinning av fritidsbåtar, meddelar dock att de bör räcka till alla som redan står i kö.

– Självklart kan alla som vill ha båten skrotad på ett miljöriktigt sätt fortfarande vända sig till Båtretur, men man får då bekosta det själv, säger Lisa Bredahl Nerdal.

Publicerad: 2020-09-29
Sidansvarig: Webbredaktion