Arkiv - Aktuellt 15 september 2020

Hög tid att restaurera våra ekosystem

Att gemensamt försöka återställa skadade ekosystem över hela världen är syftet med det som FN döpt till Decade on Ecosystem Restoration. Under tioårsperioden 2021 till 2030 ska allt från skogar och savanner till vattendrag och marina miljöer skyddas och återskapas. Behovet av att återställa skadade ekosystem har aldrig varit större än nu, skriver FN på webbsajten decadeonrestoration.org.

Grävmaskin i vatten

Foto: Monica Forsell

Skogar, gräsmarker, odlingsmarker, våtmarker, savanner, akvatiska ekosystem, marina och kustnära ekosystem och stadsmiljöer – alla är i stort behov av skydd och restaurering. Om allt ska bli verklighet krävs rejäla ansträngningar från enskilda länder, det internationella samfundet, civilsamhället, företag och organisationer. EU-kommissionen har lyft fram restaurering som en prioriterad åtgärd i sin biodiversitetsstrategi för samma tioårsperiod.

Erik Årnfelt är utredare på HaV. Han säger att restaurering och skydd av ekosystem är viktiga arbetsområden på myndigheten och framhåller också att det är viktigt med en helhetssyn; att inte tackla varje problem för sig.

– Arbetet med att skydda och inte minst restaurera ekosystem och deras ekosystemtjänster kommer att växa framöver. Vi behöver jobba med hela de komplexa ekosystemen i vår vattenmiljö och alla de olika intressen som är berörda. Vi ser fram emot att aktivt vara en del i FNs dekad för ekosystemrestaurering och hoppas kunna lyfta åtgärdsarbetet ytterligare.

Läs mer

decadeonrestoration.org

Publicerad: 2020-09-15
Sidansvarig: Webbredaktion