Aktuellt 11 juni 2024

Havs- och vattenmyndigheten varslar om risk för uppsägning

Havs- och vattenmyndigheten har varslat Arbetsförmedlingen om risk för uppsägning av 25 anställda. Orsaken är ett minskat förvaltningsanslag samtidigt som kostnaderna ökar.

I Pagodenhuset, på Gullbergs strandgata 15 i Göteborg, arbetar merparten av HaV:s anställda. Foto: Leena Mägi/HaV

I Pagodenhuset, på Gullbergs strandgata 15 i Göteborg, arbetar merparten av HaV:s anställda. Foto: Leena Mägi/HaV

— Havs- och vattenmyndigheten behöver minska kostnaderna med 25 miljoner kronor under 2024 och 2025. Det gör vi genom neddragningar i verksamheten motsvarande 25 årsarbeten, men även genom andra besparingar. Som nästa steg kommer vi se över vilka möjligheter som finns för omplacering av medarbetare inom myndigheten, säger generaldirektör Anna Ledin. När sedan omplaceringar är klara får vi se hur många som faktiskt kommer att omfattas av varslet om uppsägningar.

Alla avdelningar och verksamheter ses över

Varslet berör hela myndigheten, både kärnverksamhet och stödverksamhet.

— En stor del av myndighetens uppdrag är styrt av lagar och förordningar. De går inte att skära ner på eller sluta att göra. Fokus ligger därför på sådant som inte är lagstyrt. Men vi tittar också efter effektiviseringar i våra arbetssätt så att vi kan klara vårt uppdrag enligt regeringens och riksdagens intentioner, med färre medarbetare. Vi anpassar oss till de nya ekonomiska ramarna, och säkrar att resurser kommer att kunna frigöras för nya uppdrag som kommer i framtiden, förklarar Anna Ledin.

Havs- och vattenmyndigheten har idag cirka 320 tjänstepersoner anställda.

Kontakt

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-06-20

    Havs- och vattenmyndigheten deltar under Almedalsveckan för att diskutera vattenkonflikter, strategier för att säkerställa vattenbehov, och planeringen för utökad vindkraft till havs. Programmet inkluderar frukostmingel, paneldiskussioner och fokus på Östersjöns miljötillstånd.

  2. Aktuellt 2024-06-19

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har beslutat att lämna ett extra bidrag till Länsstyrelserna med drygt 22 000 000 kronor för kalkning, restaurering och åtgärder mot invasiva arter.

  3. Aktuellt 2024-06-17

    Har du sett något ovanligt vid havet? Undrar du över något i kustmiljön? Länsstyrelsernas marina informationscentraler vid kustområdena svarar på frågor och tar gärna emot dina observationer.

Publicerad: 2024-06-11
Sidansvarig: Webbredaktion