Aktuellt 10 juni 2024

Hallå där, Ingela Isaksson!

Du är utredare på enheten för internationell utveckling på HaV och har varit med och skrivit State of the Ocean Report. Den ges ut av The Intergovernmental Oceanographic Commission – en mellanstatlig kommission för mätningar och observationer av världshavens tillstånd och förändringar.

Porträtt.

Ingela Isaksson, utredare HaV. Foto: Natalie Greppi.

Skulle du kunna göra en kort resumé av innehållet?

– Rapporten som helhet visar på allvarliga miljöutmaningar för havets välbefinnande som tyvärr är väldigt alarmerande. 2023 var återigen ett år då vi slog värmerekord för havstemperaturen. Under de senaste 20 år har värmen i havet fördubblats och 40 procent av uppvärmningen av havet anses bidra till pågående havsnivåhöjning.

– Rapporten visar också att havsnivån har höjts med nio centimeter på 30 år och att havet förlorat två procent av sitt syre sedan 1960. Totalt 500 ”döda” zoner med syrebrist längs kusterna. Dessutom ökar försurningen av våra hav.

Berätta om din roll i arbetet med rapporten!

– Vi är mer än 100 forskare från närmare 30 länder som bidragit till rapporten. Jag ingår i denna grupp sedan 2019 som en av IOC-Unesco:s havsplaneringsexperter. Rapporten är uppbyggd kring FN:s årtionde för havsforskning och hållbar utveckling med utgångspunkt i de utmaningar som FN gemensamt med sina medlemsstater identifierat. Rapporten ger viktig information och en lägesbild över havets välbefinnande.

– Jag har bidragit till att skriva kapitlet A healthy and resilient ocean where marine ecosystems are understood, protected, restored and managed. Där har vår grupp haft fokus på havsplanering. Min roll har varit att uppdatera var länderna i Europa och östra Afrika befinner sig i havsplaneringsprocessen.

En ö utanför Tanzania i Indiska oceanen. Foto: Jenny Hertzman/HaV

En ö utanför Tanzania i Indiska oceanen. Foto: Jenny Hertzman/HaV

Hur kommer rapporten att användas?

– Årtiondet för havsforskning ska bidra till att öka kunskapen om tillståndet i havsmiljön. Rapporten, som är en samlad analys, synliggör detta för att bidra till att höja hälsotillståndet i världshaven och på så vis stärka förutsättningarna för en hållbar utveckling av hav och kuster.

Finns det några ljuspunkter i rapporten?

– Ja, ett exempel är att 25 procent av havsbotten nu är kartlagd i hög upplösning jämfört med sex procent 2017, detta tack vare finansiering från i första hand Nippon foundation. Skyddet av våra havsområden ökar och idag finns 72 procent av de 1 500 hotade arterna på IUCN:s röda lista i skyddade områden.

– En annan ljuspunkt är att havsplanering ses som en viktig nyckel för att bidra till hållbar användning av havets resurser. Antalet länder som vid slutet av 2023 är engagerade i havsplaneringsprocesser är 126 stycken, en ökning med 20 procent från den sammanställning som vi gjorde för första State of the Ocean-rapporten 2022. Totalt finns nu i världen 45 antagna havsplaner, en ökning med 10 procent från förra året.

Läs mer om Nippon Foundation

Mer om IOC:

IOC främjar internationellt samarbete inom marin vetenskap för att förbättra förvaltningen av havet, kusterna och marina resurserna. State of the Ocean Report finns här.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-06-20

    Havs- och vattenmyndigheten deltar under Almedalsveckan för att diskutera vattenkonflikter, strategier för att säkerställa vattenbehov, och planeringen för utökad vindkraft till havs. Programmet inkluderar frukostmingel, paneldiskussioner och fokus på Östersjöns miljötillstånd.

  2. Aktuellt 2024-06-19

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har beslutat att lämna ett extra bidrag till Länsstyrelserna med drygt 22 000 000 kronor för kalkning, restaurering och åtgärder mot invasiva arter.

  3. Aktuellt 2024-06-17

    Har du sett något ovanligt vid havet? Undrar du över något i kustmiljön? Länsstyrelsernas marina informationscentraler vid kustområdena svarar på frågor och tar gärna emot dina observationer.

Publicerad: 2024-06-10
Sidansvarig: Webbredaktion