Aktuellt 7 juni 2024

HaV deltar på världens största skogskongress

I juni 2024 anordnar Sverige den 26:e IUFRO World Congress. Det är världens största kongress runt forskning och utveckling inom skogsfrågor. 5000 deltagare från hela världen kommer under en vecka till Stockholm för att diskutera hur världens skogar kan brukas hållbart.

Skog och vatten

Foto: Anna Ek, HaV

– Det är viktigt att få in vattenperspektivet på IUFRO World Congress. HaV är på plats för att diskutera hur vi kan hantera våra gemensamma naturresurser som mark, vatten och skog. Skogen har många värden som gör den till en viktig del av en hållbar utveckling, säger Ulrika Siira, tf enhetschef på HaV.

Påverkar vattenförhållandena

I Sverige kommer en stor andel av det synliga vattnet från mark som täcks av skog. Därför arbetar HaV med skogsbrukets inverkan på vattenmiljön. Dagens föryngringsavverkning innebär att mark som varit skogsbevuxen under många decennier blir mer eller mindre kal. Denna snabba förändring påverkar vattenförhållandena direkt, men negativa effekter kan begränsas genom god miljöhänsyn.

– Skogssektorn har, tillsammans med bland annat HaV, jobbat i många år med att öka hänsynen i skogsbruket. HaV samverkar med många organisationer med intresse för skogen, exempelvis samarbetar vi med Skogsstyrelsen inom EU-projektet Grip on Life IP för att ta fram ett modernt skogsbruk som också tar hänsyn till vattenmiljöer, säger Ulrika Siira.

– Utöver skyddet av våra vatten och den biologiska mångfalden i skogen finns också en målbild för hänsyn till de kulturmiljöer som finns i skog och hur vi bevarar den. Kongressen är en bra arena för oss att prata om dessa viktiga frågor.

HaV:s medverkan

HaV deltar i ett myndighetstorg tillsammans med Formas, SLU, Skogsstyrelsen, SIDA och Energimyndigheten. Torget heter Public Sweden och här kan du träffa medarbetare från HaV.

HaV:s program

Monterframträdande

”Miljömålen 25 år”. En dialog med SkS om de svenska miljökvalitetsmålen.

”Skog och vatten”: En dialog med SkS om skogsbrukets hänsyn till vatten, kantzoner, åtgärder, Grip on life, med mera.

Seminarium

”Beyond wood and carbon – the societal values of forests” ordnat av Formas med paneldiskussion mellan fem myndigheter. Från HaV deltar t.f. enhetschef Ulrika Siira i samtalet.

Det går att delta utan kostnad digitalt på seminariet. Länk till info och anmälan till det finns här:

Five Public Sweden Perspectives: The Role of Forests for Society – Beyond Wood and Carbon - Formas

Fakta IUFRO

IUFRO:s, International Union of Forest Research Organisations, 26:e världskongress äger rum på Stockholmsmässan i Stockholm den 23–29 juni 2024. Kongressen hålls vart femte år och 2024 är det SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, som tillsammans med de nordiska och baltiska länderna anordnar kongressen på uppdrag från IUFRO, en av världens äldsta vetenskapliga organisationer. Den första kongressen höll för 130 år sedan, 1893 i Wien, Österrike.

Kongressen har sedan tidigare finansiell uppbackning av regeringarna i de nordiska och baltiska länderna, antingen direkt eller via Nordiska ministerrådet, samt via flera universitet runt om i partnerländerna. Målsättningen för kongressen är att visa upp och diskutera forskning som belyser skogens roll i samhällsutvecklingen mot år 2050. Huvudprogrammet sker på Stockholmsmässan i Stockholm och pågår under sju dagar.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-06-20

    Havs- och vattenmyndigheten deltar under Almedalsveckan för att diskutera vattenkonflikter, strategier för att säkerställa vattenbehov, och planeringen för utökad vindkraft till havs. Programmet inkluderar frukostmingel, paneldiskussioner och fokus på Östersjöns miljötillstånd.

  2. Aktuellt 2024-06-19

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har beslutat att lämna ett extra bidrag till Länsstyrelserna med drygt 22 000 000 kronor för kalkning, restaurering och åtgärder mot invasiva arter.

  3. Aktuellt 2024-06-17

    Har du sett något ovanligt vid havet? Undrar du över något i kustmiljön? Länsstyrelsernas marina informationscentraler vid kustområdena svarar på frågor och tar gärna emot dina observationer.

Publicerad: 2024-06-07
Sidansvarig: Webbredaktion