Aktuellt 30 maj 2024

I höst startar ett av Europas största vattenvårdsprojekt

HaV är den största medfinansiären när ett av Europas mest omfattande vattenrestaureringsprojekt, Improve Aquatic LIFE, drar igång till hösten.

Åmålsån

Ett av Sveriges miljömål: Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. Foto: Leena Mägi/HaV

Närmare 400 miljoner kronor satsas på att förbättra vattenmiljöer, minska klimatförändringarnas effekter och att stärka hotade fisk- och musselbestånd i södra Sverige, där bland annat vattendrag, våtmarker och kustvatten ska restaureras.

Kommer att göra stor nytta

Christopher Bergman är utredare på HaV och samordnar myndighetens arbete med LIFE-projekt. Han anser att Improve Aquatic LIFE kommer att göra stor nytta genom att återställa och förbättra akvatiska miljöer på många håll i södra delen av Sverige.

– Det hjälper oss att nå flera av de miljömål som vi arbetar mot. Vi får också möjligheten att tillsammans med våra partners i projektet utveckla arbetet med åtgärdsuppföljning och få fram kunskap som sedan blir till nytta i många andra sammanhang, säger han.

Sjöar och vattendrag är hem åt många olika arter. Foto: Johan Kling/HaV

Sjöar och vattendrag är hem åt många olika arter. Foto: Johan Kling/HaV

Godkänd i tuff konkurrens

– Det är oerhört glädjande att vi har fått vår ansökan godkänd av EU:s Lifeprogram i tuff konkurrens med Europas övriga medlemsländer. Vi startar i höst och håller på ända till 2031 med insatser i nio län i södra Sverige. Vi kommer att förbättra våra vattenmiljöer i 20 vattendrag, från källflödena ända ut till havet, säger projektledaren Karin Olsson på Länsstyrelsen Skåne som driver Improve Aquatic LIFE.

Över 500 åtgärder

Under sju år ska aktörerna i projektet genomföra mer än 500 åtgärder, allt från att ta bort vandringshinder, återskapa svämplan, anlägga våtmarker och återställa livsmiljöer för fiskar och andra vattenlevande djur i vattendrag och kustvatten.

Ålgräsängar har en unik ekologisk roll i svenska hav. De är viktiga livsmiljöer för ett stort antal marina djur och växter, och fungerar som barnkammare åt arter som torsk och strandkrabba. Foto: Natalie Greppi

Ålgräsängar har en unik ekologisk roll i svenska hav. De är viktiga livsmiljöer för ett stort antal marina djur och växter, och fungerar som barnkammare åt arter som torsk och strandkrabba. Foto: Natalie Greppi

Här är några av projektets huvuddelar:

 • Projektets kanske mest spektakulära insats är etablerandet av ett 3 hektar stort ålgräsområde i Natura 2000-området Stenungsundskusten, återskapande av stenrev i skånska kustvatten och åtgärdande av drygt 100 vandringshinder i vattendrag. Unika livsmiljöer återskapas vilket stärker fiskbestånd, den biologiska mångfalden och gynnar oss människor med olika ekosystemstjänster såsom rekreation och lokala ekonomier med ökad naturturism.
 • Särskilt fokus läggs på laxen, havsnejonöga och ålen som är starkt hotade arter i Europa. Genom smarta passagelösningar och förbättringar i livsmiljöer och vattenkvalitet är förhoppningen att överlevnaden och produktionen kommer att öka avsevärt.
 • Flodpärlmusslan och den tjockskaliga målarmusslan, båda starkt hotade, återintroduceras i vattendrag där de har minskat drastiskt eller försvunnit. Musslorna fungerar som vattendragens egna reningsverk. En lyckad etablering bidrar till förbättrad vattenkvalitet och ökad biologisk mångfald.
 • Utmaningar som översvämningar och torka i ett förändrat klimat ska motverkas genom att återställa vattendragens naturliga hydrologi genom återskapande av våtmarker och svämplan.

Förutom att vara medfinansiär är HaV partner i projektet och kommer i den rollen bland annat ha särskilt ansvar för att samordna åtgärdsuppföljningen inom projektet.

Fakta

Dessa deltar i Improve Aquatic LIFE: De nio Länsstyrelserna inom Västerhavets- och Södra Östersjöns vattendistrikt (Värmland, Västra Götaland, Halland, Skåne, Blekinge, Kronoberg, Jönköping, Kalmar, Östergötland) tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Karlstads universitet, Göteborgs universitet, Lunds universitet, Helsingborgs kommun, Tingsryds kommun och Sportfiskarna.

Dessa finansierar projektet: Förutom finansiering från EU (60 procent) kommer HaV (22,5 procent och Naturvårdsverket (5 procent) medfinansiera projektet samt övriga partners (sammanlagt 12,5 procent).

Fler nyheter

 1. Aktuellt 2024-06-20

  Havs- och vattenmyndigheten deltar under Almedalsveckan för att diskutera vattenkonflikter, strategier för att säkerställa vattenbehov, och planeringen för utökad vindkraft till havs. Programmet inkluderar frukostmingel, paneldiskussioner och fokus på Östersjöns miljötillstånd.

 2. Aktuellt 2024-06-19

  Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har beslutat att lämna ett extra bidrag till Länsstyrelserna med drygt 22 000 000 kronor för kalkning, restaurering och åtgärder mot invasiva arter.

 3. Aktuellt 2024-06-17

  Har du sett något ovanligt vid havet? Undrar du över något i kustmiljön? Länsstyrelsernas marina informationscentraler vid kustområdena svarar på frågor och tar gärna emot dina observationer.

Publicerad: 2024-05-30
Sidansvarig: Webbredaktion