Aktuellt 24 maj 2024

SCB-rapport fokuserar på skydd av sjöar och vattendrag med höga naturvärden

För första gången redovisas skydd av sjöar och vattendrag som ett särskilt tema i SCBs årliga rapport Skyddad natur. Sverige fick 100 nya naturreservat i fjol och flera befintliga naturreservat utökades.

Foto: Anna Ek/HaV

De flesta av naturreservaten innehåller vattenmiljöer och sex av dem är marina. Det visar ny statistik från SCB, som tagits fram i samarbete med HaV och Naturvårdsverket. Skydd av sjöar och vattendrag är ett särskilt tema i årets rapport.

– Vi delar upp skydd av inlandsvatten på sjöar och större vattendrag, förklarar Erik Törnblom, utredare vid HaV.

Med hjälp av undervattenskikare görs inventeringar av bestånden av den hotade flodpärlmusslan. Foto: Maja Kristin Nylander

Med hjälp av undervattenskikare görs inventeringar av bestånden av den hotade flodpärlmusslan. Foto: Maja Kristin Nylander

Stor variation inom landet

För första gången redovisas även skydd av mindre vattendrag (med en bredd mindre än 6 meter) som tidigare inte gått att särskilja i SCBs årliga arealbaserade statistik eftersom de ingår i landarealen. I årets tema redovisas de som vattendragslängd i kilometer. Resultaten visar att 18 procent av Sveriges mindre vattendrag är skyddade idag

– Variationen inom landet är dock stor. I södra Sverige är endast cirka fyra procent av de mindre vattendragen formellt skyddade, säger Erik Törnblom.

Sex nya marina naturreservat

Sverige fick sex nya marina naturreservat 2023. Ett viktigt tillskott är Ulvö-havet i Västernorrland på 5 800 hektar, eftersom endast fem procent av havsarealen i Bottniska viken är skyddad (motsvarande siffra i Västerhavet är 32 procent och i Östersjön 17 procent.

– Totalt finns det nu 120 marina skyddade områden i marin miljö, säger Susanna Lindeman, utredare vid HaV.

Södra Ulvön. Foto: Erik Engelro/Länsstyrelsen Västernorrland

Södra Ulvön. Foto: Erik Engelro/Länsstyrelsen Västernorrland

Fortsatt behov av att skydda sjöar och vattendrag

Den totala arealen skyddade sjöar och större vattendrag i Sverige var nästan 1,1 miljoner hektar 2023. Det är 27 procent av Sveriges samlade inlandsvattenareal. Sjöar och större vattendrag skyddas främst genom att de ingår i Natura 2000-nätverket. Det finns ett behov av att inrätta fler naturreservat för våra vattenmiljöer, som kan komplettera Natura 2000 och säkra naturvärdena på lång sikt.

Skyddade musselbankar

Det näst största nya naturreservatet är Ronneby blåmusselbankar i Blekinge. Det omfattar drygt 14 000 hektar av nästan uteslutande marina miljöer. Reservatet blev gällande redan 2021, men på grund av registertekniska skäl ingick det inte i statistiken förrän 2023.

Här finns hela rapporten på SCB:s webbplats.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-06-20

    Havs- och vattenmyndigheten deltar under Almedalsveckan för att diskutera vattenkonflikter, strategier för att säkerställa vattenbehov, och planeringen för utökad vindkraft till havs. Programmet inkluderar frukostmingel, paneldiskussioner och fokus på Östersjöns miljötillstånd.

  2. Aktuellt 2024-06-19

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har beslutat att lämna ett extra bidrag till Länsstyrelserna med drygt 22 000 000 kronor för kalkning, restaurering och åtgärder mot invasiva arter.

  3. Aktuellt 2024-06-17

    Har du sett något ovanligt vid havet? Undrar du över något i kustmiljön? Länsstyrelsernas marina informationscentraler vid kustområdena svarar på frågor och tar gärna emot dina observationer.

Publicerad: 2024-05-24
Sidansvarig: Webbredaktion