Aktuellt 22 mars 2024

Vad betyder vatten för dig?

Vilken är naturfilmaren Mattias Klums bästa vattenplats i Sverige? Vad betyder vatten för författaren och biologen Henrik Ekman? Vi har ställt frågor till några personer, som på olika sätt är engagerade i vattenfrågor, för att uppmärksamma Världsvattendagen 22 mars.

Foto: Iris Alexandrov

Världsvattendagen är en dag som FN instiftade 1992 för att lyfta värdet och betydelsen av vårt vatten och för att verka för en hållbar förvaltning av världens vattentillgångar. Årets tema är vatten och fred.

Mattias Klum, naturfotograf, naturfilmare och författare. Släppte 2013 filmen Betraktaren, där filmteamet under fyra år följde både djur och människor runt ett lika vackert som hotat Östersjön.

Mattias Klum

Mattias Klum på dykuppdrag i Indiska Oceanen. Foto: Ola Högberg

Vad betyder vatten för dig?

– Jag har arbetat i snart 40 år som fotograf, filmare och berättare. Oavsett om jag arbetat i regnskogar eller öknar, i Arktis eller här hemma i Sverige så har vatten varit som en röd tråd genom mitt liv. Rent vatten är ju en grundförutsättning för allt liv. Tänk att samma vattendroppar som vi kan se som dagg på en ormbunke eller som duggregn under hundpromenaden är droppar av samma vatten som suttit på en dinosauries läppar en gång i tiden. Ett evinnerligt cirkulärt kretslopp kan man säga.

Vilken är din bästa vattenplats i Sverige, och varför?

– Jag bär med mig så fina minnen av magiska små tjärnar i Dalarna som jag upptäckte och fascinerades av som ung. Men det är vårt att välja, finns så oändligt mycket fint, men det får bli mitt svar idag.

Anna Ledin, tillträder som GD på HaV i april 2024. De senaste åren har hon arbetat som direktör för miljöförvaltningen i Göteborgs stad. Hon har tidigare varit verksam som professor vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och vid Danmarks Tekniska universitet i Köpenhamn.

Anna Ledin

Vad betyder vatten för dig?

– Vatten är så mycket för mig eftersom det är en absolut livsnödvändighet. Det är vårt viktigaste livsmedel och dessutom nödvändigt för produktion av alla andra livsmedel. Det är också ett medium för transporter och en producent av förnyelsebar energi, samtidigt som det än plats för rekreation och återhämtning. Att bidra till hållbar vattenresursförvaltning och minska negativ påverkan på våra vatten på grund av utsläpp av miljöfarliga ämnen är mitt jobb sedan snart 40 år tillbaka, och fortfarande lika viktigt och lika roligt.

Vilken är din bästa vattenplats i Sverige, och varför?

– Skånes fantastiska stränder. En av min två absoluta favoriterna är strandpromenaden i Helsingborg från Norra Hamnen och norrut till Laröd. Så vackert och rofyllt, samtidigt som man hela tiden påminns om att man är i en stad, vid världens mest trafikerade sund och med Danmark bara några kilometer bort. Den andra favoriten är sandstränderna vid Hanöbukten och då framförallt vid Nyagrop. Finns inget som slår ett morgondopp efterföljt av frukost på stranden medan solen går upp och bränner bort morgondiset. Då mår man bra!

Henrik Ekman, biolog, vetenskapsjournalist, känd speakerröst från SVT:s naturfilmer och författare till en rad böcker, bland annat Naturen vi ärvde.

Henrik Ekman

Foto: Anita Kratz

Vad betyder vatten för dig?

– Vatten är något jag som alla andra tar för givet. Först när det sinar inser jag värdet. Hur nödvändigt det är – och hur otroligt gott det är att dricka sig otörstig på friskt vatten.

Vilken är din bästa vattenplats i Sverige, och varför?

– Abborrberget vid Torpaviken i norra delen av Båven. Där tar jag mitt morgondopp medan den låga solen silar genom ekarna och en fiskande lom speglas i den blanka ytan.

Världsvattendagen

Internationella vattendagen eller Världsvattendagen är en temadag instiftad av FN som uppmärksammas 22 mars varje år.
Världsvattendagen är tänkt att sätta fokus på betydelsen av färskvatten och för att verka för ett hållbart hanterande av färskvatten.
Dagen antogs formellt i Agenda 21 under konferensen i Rio de Janeiro 1992.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-04-12

    Naturvårdsverket har fattat beslut om licensjakt på 750 gråsälar 2024 och början av 2025 i Östersjön. Det är en halvering från förra året när det tillåtna antalet var 1 500.

  2. Aktuellt 2024-04-11

    Regeringen flyttar fram pausen av omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd till 1 juni för vissa aktörer.

  3. Aktuellt 2024-04-10

    Runt 10 procent av Sveriges Natura 2000-områden påverkas av vattenkraft. Nu stöttar HaV länsstyrelserna med 5 miljoner kronor så att de kan uppdatera de så kallade bevarandeplanerna.

Publicerad: 2024-03-22
Sidansvarig: Webbredaktion