Aktuellt 22 februari 2024

Ledtrådar från istiden kan hjälpa oss att återställa svenska vattendrag

Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

Flygfoto över ett blockigt vattendrag som inte utsatts för mänsklig påverkan. Den stora mängden stenblock skapar olika livsmiljöer som är viktiga för fiskar och andra djur. Foto: Richard Mason och Jens Andersson

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har bidragit till att finansiera fältarbetet. Erik Årnfelt, utredare på HaV:s enhet för biologisk mångfald, tycker att forskningsresultaten är spännande och menar att de kommer till nytta för myndigheten.

– Vi ser Umeåforskarnas resultat som viktiga för satsningen på restaurering inom det treåriga regeringsuppdraget om akvatiskt restaurering som vi jobbar med, säger han.

Läs mer på Umeå universitets webbplats.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-04-12

    Naturvårdsverket har fattat beslut om licensjakt på 750 gråsälar 2024 och början av 2025 i Östersjön. Det är en halvering från förra året när det tillåtna antalet var 1 500.

  2. Aktuellt 2024-04-11

    Regeringen flyttar fram pausen av omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd till 1 juni för vissa aktörer.

  3. Aktuellt 2024-04-10

    Runt 10 procent av Sveriges Natura 2000-områden påverkas av vattenkraft. Nu stöttar HaV länsstyrelserna med 5 miljoner kronor så att de kan uppdatera de så kallade bevarandeplanerna.

Publicerad: 2024-02-22
Sidansvarig: Webbredaktion