Aktuellt 21 februari 2024

Nu är HaV:s årsredovisning för 2023 publicerad

Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

Fiskenät som ligger ovanpå bojar

Foto: Eva S Andersson/HaV

Årsredovisningen för 2023 är det första tillfället då myndigheten med utgångspunkt i målstrukturen och beslutade externa och interna mål redovisar de viktigaste aktiviteterna myndigheten utfört under året och vad som åstadkommits. Årsredovisningen har också fått ett helt nytt utseende. Du hittar den här.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-04-12

    Naturvårdsverket har fattat beslut om licensjakt på 750 gråsälar 2024 och början av 2025 i Östersjön. Det är en halvering från förra året när det tillåtna antalet var 1 500.

  2. Aktuellt 2024-04-11

    Regeringen flyttar fram pausen av omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd till 1 juni för vissa aktörer.

  3. Aktuellt 2024-04-10

    Runt 10 procent av Sveriges Natura 2000-områden påverkas av vattenkraft. Nu stöttar HaV länsstyrelserna med 5 miljoner kronor så att de kan uppdatera de så kallade bevarandeplanerna.

Publicerad: 2024-02-21
Sidansvarig: Webbredaktion