Aktuellt 5 februari 2024

Nu kan du söka medel för att jobba med ICES

Är du expert med samhällsvetenskaplig kompetens? Nu kan du söka medel för att delta i någon av ICES arbetsgrupper.

Foto: Maja Kristin Nylander

ICES, Internationella havsforskningsrådet, är en internationell organisation. Den består av mer än 4 000 forskare från drygt 20 medlemsländer, som tar fram forskning och råd för att stödja ett hållbart nyttjande av världshaven.

Pengarna, 500 000 kronor, kommer från Formas och det är HMI, Havsmiljöinstitutet, tillsammans med HaV som tar emot ansökningar. Det primära syftet är i nuläget att stärka upp med samhällsvetenskaplig kompetens i bred bemärkelse, till stöd för en ekosystembaserad förvaltning.

Läs mer och ansök här.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  2. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fördelat årets medel till länsstyrelserna för att stödja lokalt åtgärdsarbete för bättre havs- och vattenmiljö. Länsstyrelserna kan nu fördela dessa medel till kommuner, organisationer och ideella sammanslutningar.

Publicerad: 2024-02-05
Sidansvarig: Webbredaktion