Aktuellt 30 januari 2024

Hälleflundran skyddas under lekperioden

EU-kommissionen antog den 26 januari 2024 en delegerad förordning om fredning av hälleflundra. Den gäller under lekperioden för EU-vatten i Skagerrak och i svensk ekonomisk zon i Kattegatt.

Fisk.

Hälleflundra (Hippoglossus hippoglossus) förekommer i Skagerrak, Kattegatt, Nordsjön och i Nordatlanten. Illustration: Wilhelm von Wright.

Förordningen inför samma regler som Sverige har sedan 2010. Den innebär alltså förbud för yrkes- och fritidsfiskare att fiska efter, behålla ombord och landa hälleflundra. Det gäller under lekperioden från den 20 december till och med den 31 mars.

– Det är en stor fördel för förvaltning och bevarande av hälleflundra att samma regler inom kort kommer att gälla för alla som fiskar i området, säger Karin Linderholm, utredare vid HaV.

Gemensam rekommendation

EU:s medlemsländer har i regionalt samarbete för Nordsjöområdet tagit fram en gemensam rekommendation att införa dessa regler. Den gemensamma rekommendationen skickades till EU-kommissionen i juni 2023. Förslaget har sedan granskats vetenskapligt av EU-kommissionens vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommitté för fiske (STECF).

Sverige har varit drivande i arbetet och Havs- och vattenmyndigheten kommer att informera när reglerna träder i kraft. Efter kommissionens antagande av den delegerade förordningen har ministerrådet och Europaparlamentet upp till fyra månader på sig för granskning av förordningen.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  2. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fördelat årets medel till länsstyrelserna för att stödja lokalt åtgärdsarbete för bättre havs- och vattenmiljö. Länsstyrelserna kan nu fördela dessa medel till kommuner, organisationer och ideella sammanslutningar.

Publicerad: 2024-01-30
Sidansvarig: Webbredaktion