Aktuellt 18 januari 2024

Anna Ledin ny generaldirektör på HaV

Den 1 april 2024 blir Anna Ledin ny generaldirektör vid Havs- och vattenmyndigheten. Hon kommer närmast från en tjänst som direktör för miljöförvaltningen vid Göteborgs Stad.

Anna Ledin (till höger) presenterades som ny generaldirektör av Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Regeringen har i dag beslutat att utse Anna Ledin till generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten. Anna Ledins förordnande som generaldirektör och chef för Havs- och vattenmyndigheten gäller från och med den 1 april 2024 till och med den 31 mars 2030.

– Sveriges havs- och vattenmiljöer är unika och de ska bevaras och förvaltas för framtida generationer. Jag är mycket glad för att Anna Ledin har tackat ja till uppdraget som generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten. Hon har en gedigen erfarenhet från både sakområdet och från att leda en stor politiskt styrd organisation, säger Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Anna Ledin har en lång erfarenhet inom offentlig förvaltning där hon sedan nästan 10 år har arbetat som direktör för miljöförvaltningen i Göteborgs stad. Hon har tidigare varit verksam som professor bland annat vid Institutionen för hållbar utveckling vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och vid Danmarks Tekniska universitet i Köpenhamn. Hon har också varit huvudsekreterare vid Forskningsrådet för miljö-areella näringar och samhällsbyggande på Formas.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-29

    FN-dagen World Wildlife Day uppmärksammar bevarandet av hotade vilda djur och växter framför allt genom CITES-konventionen men också genom konventionen för biologisk mångfald (CBD). Den 3 mars firas dagen världen över.

  2. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

Publicerad: 2024-01-18
Sidansvarig: Webbredaktion