Aktuellt 29 december 2023

HaV gör e-tjänsterna säkrare

Använder du någon av HaV:s digitala tjänster, till exempel EFR eller Fiskerätt? Från och med 18 januari 2024 går det att använda e-legitimation i alla e-tjänster när du ska logga in.

Registrering i e-loggboken

Foto: Natalie Greppi.

– Det höjer säkerheten, både för oss och användarna, säger Magnus Petzäll, chef HaV:s digitaliseringsavdelning.

På HaV:s webbplats finns fördjupat innehåll och tjänster för vissa yrkesgrupper. Här kan till exempel yrkesfiskare och badplatsadministratörer på kommunerna använda elektroniska tjänster för att lämna in uppgifter.

– Vi ser nu över våra e-tjänster och genomför åtgärder för att höja säkerheten. Därmed minskar vi risken att obehöriga loggar in på någon annans konto och kommer åt känslig information, säger Magnus Petzäll.

Enkel och säker inlogg

I vissa av HaV:s e-tjänster där inlogg krävs kan du från 18 januari identifiera dig med hjälp av e-legitimation. E-legitimation är en elektronisk id-handling som på ett enkelt och säkert sätt hjälper dig att legitimera dig digitalt.

För att det ska vara möjligt för dig att logga in med e-legitimation behöver ditt personnummer vara registrerat som en del av dina inloggningsuppgifter hos HaV.

Uppdatera din digitala profil!

Använder du dig av lösenord för att logga in, så måste det kompletteras med en engångskod som du får via SMS eller mejl. Även detta grundar sig på höjda säkerhetskrav.

Därför att det viktigt att du kontrollerar och uppdaterar din digitala profil, så den innehåller aktuella uppgifter för att kunna ta emot engångskoden. Din profil hittar du när du loggar in på Mina sidor.

Mer information hittar du här.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-29

    FN-dagen World Wildlife Day uppmärksammar bevarandet av hotade vilda djur och växter framför allt genom CITES-konventionen men också genom konventionen för biologisk mångfald (CBD). Den 3 mars firas dagen världen över.

  2. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

Publicerad: 2023-12-29
Sidansvarig: Webbredaktion