Aktuellt 15 december 2023

Hitta på sidan

Ny invasiv art för Sverige hittad i Kalmar län

Länsstyrelsen Kalmar län har upptäckt en för Sverige ny invasiv främmande art i Alsterån – den vattenlevande växten kamslinga. Arten finns på EU:s lista över invasiva främmande arter vilket innebär att den är förbjuden att importera, odla och släppa ut i naturen. Kamslingan kan ha hamnat i Alsterån för att någon tömt sitt akvarium där.

Kamslinga i vatten

Kamslinga (Myriophyllum heterophyllum) är en EU-listad invasiv främmande art som för första gången hittats i Sverige, i Alsterån i Kalmar län. Foto: Mikael Svensson

Länsstyrelsen Kalmar län har upptäckt en för Sverige ny invasiv främmande art i Alsterån – den vattenlevande växten kamslinga (Myriophyllum heterophyllum). Arten är upptagen på EU:s lista över invasiva främmande arter vilket innebär att den är förbjuden att importera, odla och släppa ut i naturen. Troligen har kamslingan hamnat i Alsterån för att någon har tömt sitt akvarium där.

Kamslingan är inhemsk i östra USA men har spridits till andra delar av världen av människor. Den har tidigare varit en populär akvarieväxt men klassas nu som invasiv i många länder. Arten kan utgöra ett hot mot biologisk mångfald genom att konkurrera ut andra växter och förändra livsmiljön i de vatten där den förekommer. Om den trivs så kan den bilda så stora och täta bestånd att den utgör ett fysiskt hinder för bad, fiske och båttrafik. Man har tidigare hittat arten i ett fåtal länder i Europa, och nu också i Skandinavien i och med fyndet i Alsterån. Inom EU är försäljning av kamslinga förbjudet sedan 2017.

Artbestämning genom DNA-analys

I Alsterån har kamslingan troligtvis stått i flera år men har felaktigt rapporterats som den närbesläktade arten hästsvansslinga, även den från Nordamerika. Arterna i det här släktet kan vara mycket svåra att skilja från varandra och individer kan se väldigt olika ut beroende på vilken miljö de växer i. Att växten i Alsterån var kamslinga upptäckes först efter en DNA-analys som Naturhistoriska riksmuseet utförde på uppdrag av Länsstyrelsen.
- Vi har länge vetat att det finns en främmande art i Alsterån, men att det skulle handla om kamslinga som är reglerad enligt EU-förordningen var förvånande. Som medlemsstat är vi skyldiga att bekämpa arten och minimera riskerna för ytterligare spridning, säger Lina Tomasson, nationell samordnare för akvatiska invasiva främmande arter på Havs- och vattenmyndigheten.

- Fyndet av kamslinga i Alsterån visar hur viktigt det är att inte släppa ut arter i vår natur som inte hör hemma där. Länsstyrelsen har redan påbörjat hanteringen och kommer nu, i och med artidentifieringen, att intensifiera arbetet under 2024, säger Helén Wåhlstrand Persson, samordnare för arbetet med invasiva främmande arter vid Länsstyrelsen Kalmar.

Läs mer om kamslinga

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-29

    FN-dagen World Wildlife Day uppmärksammar bevarandet av hotade vilda djur och växter framför allt genom CITES-konventionen men också genom konventionen för biologisk mångfald (CBD). Den 3 mars firas dagen världen över.

  2. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

Publicerad: 2023-12-15
Sidansvarig: Webbredaktion