Aktuellt 11 december 2023

Ny rapport: Ballonger en miljöfara

Miljoner ballonger och konfettibitar släpps medvetet ut i luften varje år. De slutar ofta som skräp i hav och på stränder och skadar djur som lever där. Det visar en ny rapport från Helcom, havskonventionen för Östersjön, där Havs- och vattenmyndigheten, HaV, medverkar.

Heliumballonger kan färdas länge i luften och dimpa ner många mil från platsen där de släpptes. Foto: the Balloon Debris Survey

Massballongsläpp och konfetti används ofta utomhus för att fira speciella tillfällen. Även om de skapar feststämning, så finns en tråkig baksida: Bitar av dem hamnar på stränder och i havet, vilket bidrar till problemet med nedskräpning och blir en fara för havslevande djur som sväljer eller fastnar i plasten.

Kommer ned som skräp

En ny rapport från Helcom visar på problemet med nedskräpning från ballonger och plastkonfetti i den marina miljön. Maja Högvik är utredare på havsmiljöenheten vid Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och engagerad i Helcom-arbetet. Hon tycker det är viktigt att vi tänker på att alla ballonger som släpps ut i luften till slut kommer ned igen, som skräp.

– Eftersom ballonger är elastiska och ofta sitter fast i ett snöre är de särskilt skadliga för fåglar och andra djur. De bidrar också till spridning av mikroplaster. Det är viktigt att vi tar ansvar för hur vi firar, säger hon.

Vindar, vågor och havsströmmar transporterar plastskräpet långa sträckor. Heliumballonger kan färdas länge i luften och dimpa ner många mil från platsen där de släpptes.

Svenskt konfettiförbud gott exempel

Sverige har genom Naturvårdsverket varit drivande i arbetet med Helcom-rapporten, som ger en överblick av hur problemet med nedskräpning från ballonger och plastkonfetti ser ut i länderna runt Östersjön. Sverige är det enda landet inom Helcom-samarbetet som har infört ett förbud mot plastkonfetti, vilket lyfts som ett gott exempel. Danmark är ett föregångsland när det gäller att inte dela ut tillstånd till massutsläpp av ballonger.

– Rapporten föreslår också alternativa sätt att fira på som inte bidrar till nedskräpning, till exempel att blåsa såpbubblor, säger Maja Högvik.

Med kampanjen Celebrate Better vill Helcom belysa problemet med att ballonger och konfetti skräpar ner.

Med kampanjen Celebrate Better vill Helcom belysa problemet med att ballonger och konfetti skräpar ner. Bild: Helcom

Vad är Helcom?

Helsingforskonventionen, Helcom, syftar till att skydda Östersjöns marina miljö. I arbetet med att genomföra konventionen behandlas frågor som övergödning, spridning av miljöfarliga ämnen och skydd och bevarande av den biologiska mångfalden i havet.

Här kan du se videor om #CelebrateBetter-kampanjen

Länk till Helcom-rapporten

Länk till åtgärdsplanen

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  2. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fördelat årets medel till länsstyrelserna för att stödja lokalt åtgärdsarbete för bättre havs- och vattenmiljö. Länsstyrelserna kan nu fördela dessa medel till kommuner, organisationer och ideella sammanslutningar.

Publicerad: 2023-12-11
Sidansvarig: Webbredaktion