Aktuellt 28 november 2023

Ny kunskap och uppdaterad förvaltningsplan för storskarv

Naturvårdsverket och Havs-och vattenmyndigheten har nu lämnat in delar av det regeringsuppdrag vi arbetat med tillsammans. Det handlar om en kunskapssammanställning om storskarvens ekologi och roll i ekosystemet samt en reviderad nationell förvaltningsplan.

Tre fåglar av arten skarv sitter på två stenar som omges av hav. I horisonten syns två vita fåglar flyga framför en mörk och molnig himmel.

Foto: Mats Svensson / Havs- och vattenmyndigheten.

Naturvårdsverket har ansvar för den nationella förvaltningen av storskarv och har huvudansvar för den nationella förvaltningsplanen för storskarv. Havs- och vattenmyndigheten har varit behjälpliga med underlag kring storskarvens påverkan på fisket och fiskresursen.

Fiskpopulationer påverkas av en rad olika faktorer och det är svårt att separera effekter från storskarv från annan påverkan. Generellt verkar påverkan från storskarv på fiskpopulationer vara små i friska välmående ekosystem. Påverkan syns mer tydligt på lokala, redan hotade och svaga fiskbestånd.

– Vi har knappt friska och välmående akvatiska ekosystem längre, än mindre starka fiskbestånd. Runt om i landet pågår väldigt mycket arbete med att freda områden från påverkan från fiske under hela året eller delar av året för att öka fiskbeståndens storlek. I andra områden återställer man lekområden och vandringsvägar och gör kostsamma projekt för att fiskbestånden ska få större möjligheter till överlevnad. Från mitt perspektiv är det självklart att begränsa även storskarvens påverkan i områden som är särskilt värdefulla för fiskens reproduktion och fortlevnad, säger Martin Karlsson, enheten för fiskereglering vid Havs- och vattenmyndigheten.

Läs mer om uppdraget och förvaltningsplanen

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  2. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fördelat årets medel till länsstyrelserna för att stödja lokalt åtgärdsarbete för bättre havs- och vattenmiljö. Länsstyrelserna kan nu fördela dessa medel till kommuner, organisationer och ideella sammanslutningar.

Publicerad: 2023-11-28
Sidansvarig: Webbredaktion