Aktuellt 27 oktober 2023

Koll från ovan på giftiga alger

Med hjälp av satelliter och online-mätningar av råvattnet från Vombsjön i Skåne har Sydvatten nu bättre koll på halterna av giftiga alger. HaV har stöttat arbetet, som resulterat i tryggare dricksvattenproduktion, med 600 000 kronor.

Vombsjön ingår i Kävlingeåns huvudavrinningsområde. Sjön är 15,6 meter djup och har en yta på 12 kvadratkilometer. Foto: Anna Söderman/Sydvatten

Vombsjön ingår i Kävlingeåns huvudavrinningsområde. Sjön är 15,6 meter djup och har en yta på 12 kvadratkilometer. Foto: Anna Söderman/Sydvatten

Vombsjön är en av de viktigaste dricksvattentäkterna i södra Skåne. Varje dag får ungefär en halv miljon människor sitt dricksvatten härifrån.
Samtidigt är sjön hårt belastad av fosfor, både från Vombsjöns sediment (intern belastning) men även från omkringliggande landskap (extern fosforbelastning).

– Vombsjön är övergödd och det resulterar i algblomningar varje år, oftast i slutet av sommaren, berättar Christian Alsterberg, som är forskningsledare på Sydvatten och den som har ansvarat för projektet där man har introducerat ny teknik för systematisk övervakning.

Kan vara farliga

Problemet med blomningarna är att de kan bestå av giftiga cyanobakterier som kan bilda algtoxiner. Höga gifthalter gör att man får stänga vattenintaget från Vombsjön eftersom gifterna kan vara farliga för människor om de kommer ut i dricksvattnet. Det gäller alltså att ha ständig koll på råvattnet för att man så snabbt som möjligt ska kunna reagera och stänga råvattenintaget. Det är här som den nya övervakningstekniken kommer till nytta.

– Från satelliterna får vi bilder på Vombsjön som visar om alger finns, förklarar Christian Alsterberg. Bilderna, som kalibreras och jämförs med provtagningar av vattnet, gör att vi kan se om giftiga alger bildats.

Växtplankton (även kallade mikroalger) förekommer naturligt i sjöar och hav. På somrarna kan det bli stora mängder av växtplankton, algblomning. Foto: Anna Söderman/Sydvatten

Växtplankton (även kallade mikroalger) förekommer naturligt i sjöar och hav. På somrarna kan det bli stora mängder av växtplankton, algblomning. Foto: Anna Söderman/Sydvatten

Skannar online

Satellitbilderna kompletteras med data från en pigmentanalysator som sitter monterad i Sydvattens VA-verk, i steget före silningen av råvattnet. Apparaten skannar råvattnet online. Visar den att de giftiga cyanobakterierna är över en viss nivå skickas ett larm-mejl. Det triggar i sin tur igång nya aktiviteter.

– När ett sådant mejl kommer resulterar det i att vi skickar ut en person som tar vattenprover. Baserat på vad det provet visar, kan vi besluta om en grundligare analys av vattnet.

Info för badsugna

Arbetet med att införa den nya övervakningstekniken startade 2022 och nu, hösten 2023, fungerar allt som det ska, konstaterar Christian Alsterberg.

– Hittills har mycket av arbetet gjorts av personer som jobbar på andra ställen än själva VA-verket, men nu framöver ska vi se till att personalen där kan sköta allt själva, säger han.

Arbetet har också fört med sig en positiv spinoff-effekt – för badsugna. Den som vill bada i Vombsjön kan få information om badkvaliteten via mobiltelefonen.

– Man laddar ner en app, klickar på Vombsjön och så kan man se om det finns farliga alger, säger Christian Alsterberg.

Läs mer om Vombsjön och arbetet för en bättre vattenkvalitet i sjön.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-11-28

    Naturvårdsverket och Havs-och vattenmyndigheten har nu lämnat in delar av det regeringsuppdrag vi arbetat med tillsammans. Det handlar om en kunskapssammanställning om storskarvens ekologi och roll i ekosystemet samt en reviderad nationell förvaltningsplan.

  2. Aktuellt 2023-11-17

    Tack vare ökat stöd från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) får HaV större kunskaper om vilka ämnen som hamnar i Östersjön och Västerhavet via Sveriges större vattendrag.

  3. Aktuellt 2023-11-17

    Den 19 november är det Internationella toalettdagen, en FN-dag instiftad 2013. Syftet är att uppmärksamma de 3,6 miljarder människor som lever utan toaletter och värdig hygien. I Sverige har alla tillgång till toalett, men tar du hand om din toalett och ditt avlopp? Toan är ingen papperskorg!

Publicerad: 2023-10-27
Sidansvarig: Webbredaktion