Aktuellt 26 oktober 2023

Filmer ska inspirera till vattenbesparande åtgärder

Länsstyrelsen i Kalmar län har de senaste fyra åren delat ut 18,7 miljoner kronor till 50 olika vattenbesparande projekt. En del av projekten finns nu dokumenterade i sex filmer som ska inspirera andra att minska risken för vattenbrist. HaV har finansierat stödet.

Skylt med texten "Dricksvatten" i landsbygdsmiljö.

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. I Sverige använder varje invånare cirka 160 liter vatten per dag. Foto: Anna Ek/HaV

Borgholms handelsträdgård, Emmaboda Energi och miljö, Kalmar Vatten och Västerviks golfklubb är exempel på företag som fått bidrag till olika projekt och som länsstyrelsen valt att lyfta fram som goda exempel.

Sprida goda exempel

– Genom att sprida goda exempel och erfarenheter från de projekt som genomförts hoppas vi att vi kan bidra till att fler vill göra vattenbesparande aktiviteter, säger länsstyrelsens samordnare Ann-Eva Zidén.

Länsstyrelserna har under 2019 – 2022 delat ut ett statligt stöd, som finansierats av Havs- och vattenmyndigheten, för bättre vattenhushållning.

– Stödet har medfinansierat åtgärder som bidrar till en trygg och säker tillgång till dricksvatten, säger Margareta Lundin Unger, utredare vid HaV. Det handlar till exempel om hur man genom kommunikation kan verka för hållbar vattenanvändning och hur man kan spara på dricksvatten genom ny teknik eller att använda annat vatten än dricksvatten för vissa ändamål.

Spartips: Ha en kanna vatten i kylskåpet i stället för att spola länge i kranen varje gång du fyller på ett glas vatten. Foto: Maja Kristin Nylander

Har gett konkreta resultat

Totalt har 223 miljoner kronor beviljats i bidrag till över 640 projekt i hela landet som på olika sätt tryggar vattenförsörjningen. Länsstyrelsen i Kalmar län har på regeringens uppdrag sammanställt resultatet av det statliga stödet som betalats ut under de här fyra åren.

– Det finns ett stort intresse och ett stort behov av att stärka landets vattenförsörjning, inte minst här i sydöstra Sverige som har stora utmaningar med återkommande vattenbrist och torka. Vår sammanfattning visar att statsstödet har gett konkreta resultat och positiva effekter för vattenförsörjningen, säger Ingrid Palmblad-Örlander, enhetschef vid Länsstyrelsen.

Här kan du se filmerna.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-11-28

    Naturvårdsverket och Havs-och vattenmyndigheten har nu lämnat in delar av det regeringsuppdrag vi arbetat med tillsammans. Det handlar om en kunskapssammanställning om storskarvens ekologi och roll i ekosystemet samt en reviderad nationell förvaltningsplan.

  2. Aktuellt 2023-11-17

    Tack vare ökat stöd från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) får HaV större kunskaper om vilka ämnen som hamnar i Östersjön och Västerhavet via Sveriges större vattendrag.

  3. Aktuellt 2023-11-17

    Den 19 november är det Internationella toalettdagen, en FN-dag instiftad 2013. Syftet är att uppmärksamma de 3,6 miljarder människor som lever utan toaletter och värdig hygien. I Sverige har alla tillgång till toalett, men tar du hand om din toalett och ditt avlopp? Toan är ingen papperskorg!

Publicerad: 2023-10-26
Sidansvarig: Webbredaktion