Aktuellt 6 oktober 2023

HaV gör e-tjänsterna säkrare

Använder du någon av HaV:s digitala tjänster, till exempel Fiskerätt? Nu går det att använda e-legitimation när du ska logga in.
– Det höjer säkerheten, både för oss och användarna, säger Magnus Petzäll, chef HaV:s digitaliseringsavdelning.

Registrering i e-loggboken

Foto: Natalie Greppi.

På HaV:s webbplats finns fördjupat innehåll och tjänster för vissa yrkesgrupper. Här kan till exempel yrkesfiskare och badplatsadministratörer på kommunerna använda elektroniska tjänster för att lämna in uppgifter.

– Vi ser nu över våra e-tjänster och genomför åtgärder för att höja säkerheten. Därmed minskar vi risken att obehöriga loggar in på någon annans konto och kommer åt känslig information, säger Magnus Petzäll.

Enkel och säker inlogg

I vissa av HaV:s e-tjänster där inlogg krävs kan du nu identifiera dig med hjälp av e-legitimation. E-legitimation är en elektronisk id-handling som på ett enkelt och säkert sätt hjälper dig att legitimera dig digitalt.

För att det ska vara möjligt för dig att logga in med e-legitimation behöver ditt personnummer vara registrerat som en del av dina inloggningsuppgifter hos HaV.

Komplettera med engångskod

Använder du dig av lösenord för att logga in, så måste det kompletteras med en engångskod som du får via SMS eller mejl. Även detta grundar sig på höjda säkerhetskrav.

För närvarande finns sex olika sätt att logga in till HaV:s e-tjänster. Ett av sätten – användarnamn/Lösenord – försvinner inom kort.

Mer information om inloggning hittar du här.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-11-28

    Naturvårdsverket och Havs-och vattenmyndigheten har nu lämnat in delar av det regeringsuppdrag vi arbetat med tillsammans. Det handlar om en kunskapssammanställning om storskarvens ekologi och roll i ekosystemet samt en reviderad nationell förvaltningsplan.

  2. Aktuellt 2023-11-17

    Tack vare ökat stöd från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) får HaV större kunskaper om vilka ämnen som hamnar i Östersjön och Västerhavet via Sveriges större vattendrag.

  3. Aktuellt 2023-11-17

    Den 19 november är det Internationella toalettdagen, en FN-dag instiftad 2013. Syftet är att uppmärksamma de 3,6 miljarder människor som lever utan toaletter och värdig hygien. I Sverige har alla tillgång till toalett, men tar du hand om din toalett och ditt avlopp? Toan är ingen papperskorg!

Publicerad: 2023-10-06
Sidansvarig: Webbredaktion