Aktuellt 21 september 2023

Hitta på sidan

Rapportera om du fångar en amerikansk hummer

Den 25 september startar hummerfisket. I svenska vatten kan den främmande amerikanska hummern finnas, som kan bära på smittsamma sjukdomar som hotar vår inhemska hummer. Därför är det viktigt att du ringer Havsfiskelaboratoriet i Lysekil direkt och från båten på deras journummer 010-478 40 48 om du tror att du har fångat en amerikansk hummer.

Amerikansk hummer som ligger ovanpå ett fiskenät. I bakgrunden skymtas vatten.

Amerikansk hummer, Homarus americanus. Foto: Natalie Greppi.

Den amerikanska hummern (Homarus americanus) kommer ursprungligen från Nordamerikas ostkust. Den fiskas och exporteras levande till andra delar av världen, även till Sverige. Sedan 2008 har 36 amerikanska humrar fångats i svenska vatten, men den har ännu inte etablerat sig som en främmande art i våra vatten.

Smittbärare, konkurrenter och hybrider

Vi vill hindra att den amerikanska hummern etablerar sig i Sverige eftersom den kan bära på smittsamma sjukdomar och parasiter som kan spridas till den europeiska hummern (Homarus gammarus). Några exempel är bakteriesjukdomen Gaffkemia som är till 100 procent dödlig för europeisk hummer, sjukdomen shell disease som kan ge stora skador på skalet och parasiter som äter upp äggen för vår inhemska hummer. Friska humrar är en förutsättning för ett hållbart hummarfiske.
Amerikansk hummer lever i dessutom i samma typ av miljöer som den europeiska hummern och kan därför konkurrera om boplatser och föda om den etablerar sig. I Skagerrak har amerikansk och europeisk hummer också redan fått avkomma tillsammans, det är ännu okänt vilka konsekvenser det får om hybrider mellan de två arterna sprids i våra vatten.

Om du fångar en amerikansk hummer

Om du tror att du kan ha fångat en amerikansk hummer ska du kontakta SLU:s Havsfiskelaboratoriet i Lysekil. De har en beredskap för om amerikansk hummer hittas i svenska vatten. Du når Havsfiskelaboratoriet på telefon 010-478 40 48. De betalar ut en ersättning på 800 kr/kilo för humrar som misstänks vara amerikanska, men först efter godkännande per telefon. Många mörka fläckar på skalet kan vara shell disease.

Så ser du skillnad

Det är inte alltid helt lätt att skilja amerikansk hummer från europeisk hummer, eftersom båda arterna kan variera i utseenden.

Bilden visar skillnader på auropeisk och amerikansk hummer

Foto: Havsfiskelaboratoriet

Skillnader europeisk och amerikansk hummer

 • Amerikansk hummer som fiskas upp är vanligen 20 till 60 centimeter lång, och väger mellan 700 och 900 gram. Den är mörkt blågrön eller brungrön med rödaktiga nyanser.
 • Amerikansk hummer saknar de vita prickarna på skalet, som är karaktäristiska
  för den europeiska hummer som också är mörkare med blå skiftningar.
 • Under den tagg som sitter längst fram (panntaggen) har amerikansk hummer ytterligare en eller två små taggar. De finns inte hos europeisk hummer.
 • Stjärtplattorna på amerikansk hummer är inte helt svarta som stjärtens ovansida.
  På den inhemska europeiska hummern är stjärtplattorna svarta.

Fler nyheter

 1. Aktuellt 2023-11-28

  Naturvårdsverket och Havs-och vattenmyndigheten har nu lämnat in delar av det regeringsuppdrag vi arbetat med tillsammans. Det handlar om en kunskapssammanställning om storskarvens ekologi och roll i ekosystemet samt en reviderad nationell förvaltningsplan.

 2. Aktuellt 2023-11-17

  Tack vare ökat stöd från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) får HaV större kunskaper om vilka ämnen som hamnar i Östersjön och Västerhavet via Sveriges större vattendrag.

 3. Aktuellt 2023-11-17

  Den 19 november är det Internationella toalettdagen, en FN-dag instiftad 2013. Syftet är att uppmärksamma de 3,6 miljarder människor som lever utan toaletter och värdig hygien. I Sverige har alla tillgång till toalett, men tar du hand om din toalett och ditt avlopp? Toan är ingen papperskorg!

Publicerad: 2023-09-21
Sidansvarig: Webbredaktion