Aktuellt 16 juni 2023

Ökad hållbarhet i EU:s fiske

Inom EU som helhet har hållbarheten i fisket har förbättrats och färre bestånd överfiskas.

fiskebåt

Foto: Eva S Andersson/Havs- och vattenmyndigheten

Situationen i Östersjön är dock fortfarande en utmaning, eftersom det inte bara är fiske som påverkar fiskbestånden. Det slår EU-kommissionen fast i årets rapport om effekter och utmaningar kopplat till den gemensamma fiskeripolitiken. EU-kommissionen meddelar att de fortsätter med insatser för att förbättra tillståndet för ekosystemen i Östersjön för att minska påverkan på fiskbestånden.

Årets rapport om effekterna av den gemensamma fiskeripolitiken kan du läsa direkt på EU:s webbplats (rapporten är på engelska)

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-09-21

    Den 25 september startar hummerfisket. I svenska vatten kan den främmande amerikanska hummern finnas, som kan bära på smittsamma sjukdomar som hotar vår inhemska hummer. Därför är det viktigt att du ringer Havsfiskelaboratoriet i Lysekil direkt och från båten på deras journummer 010-478 40 48 om du tror att du har fångat en amerikansk hummer.

  2. Aktuellt 2023-09-18

    Inför årets hummerfiske, med start 25 september, är det främst den nya regeln om rymningshål man ska hålla koll på. För att minska risken för så kallat spökfiske har HaV beslutat att burar ska förses med öppningar. De gör att skaldjur och fisk kan ta sig ut efter en viss tid även om fiskeredskapen förloras i havet.

  3. Aktuellt 2023-09-14

    Hur kan vi möta ett framtida kraftigt ökat elbehov? En del av lösningen kan vara mer elproduktion till havs. Nu vill Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ha in synpunkter på planförslagen som ska skapa förutsättningar för havsbaserad vindkraft.

Publicerad: 2023-06-16
Sidansvarig: Webbredaktion