Aktuellt 13 juni 2023

Internationellt samarbete för att rädda flodpärlmusslan

Trots att flodpärlmusslan är ett av jordens mest långlivade djur är den klassad som starkt hotad. Men nu jobbar Sverige, Finland och Estland tillsammans i projektet LIFE Revives för att göra framtiden ljusare för den lilla mollusken. HaV stöttar arbetet med drygt 16 miljoner kronor.

Happy_workers_laxtjärn_maj: Byggande av s.k. deflektorer. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Här byggs så kallade deflektorer. Det är ett för Sverige nytt sätt att göra vattnet mindre grumligt. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Erik Årnfelt är utredare vid HaV:s enhet för biologisk mångfald. Han berättar att flodpärlmusslan har höga krav på sin miljö och därmed är en viktig indikator- och paraplyart. En paraplyart är en djur- eller växtart som lever i ett område med andra känsliga arter, med tillägget att paraplyarten har höga krav på sitt habitat, sin livsmiljö. Flodpärlmusslan vill till exempel ha klart, syrerikt, näringsfattigt vatten med stabila pH-värden. Den kräver lax eller öring för sin föryngring och är på så sätt också beroende av fria vandringsvägar.

– Genom att värna de behov som en paraplyart har får man med de andra arternas behov i samma område, säger Erik Årnfelt.

Flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) är en av jordens mest långlivade djur. Världens äldsta kända flodpärlmussla levde i Görjeån, sydost om Jokkmokk och blev omkring 280 år! Foto: Niklas Wengström

Flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) är en av jordens mest långlivade djur. Världens äldsta kända flodpärlmussla levde i Görjeån, sydost om Jokkmokk och blev omkring 280 år! Foto: Niklas Wengström

Restaureringar i 22 vattendrag

LIFE Revives är ett internationellt projekt där även Finland och Estland är med. Det syftar till att bevara den hotade flodpärlmusslan genom att restaurera dess habitat och producera juvenila (unga) musslor för utsättning i vattendrag. I hela 22 vattendrag i Sverige ska restaureringsarbeten ske. Totalt omfattar projektet 14 avrinningsområden med 69 vattendrag. Av dessa finns 36 i norra Sverige, 32 i norra och västra Finland och ett i Estland.

– Konkret handlar det om att riva vandringshinder, plugga igen diken, restaurera skador från flottledsrensningar och infektera fisk med mussellarver för att sedan återföra fiskarna i vattendrag, säger Erik Årnfelt.

Hakar sig fast på fiskar

Just det sistnämnda är något mycket speciellt som kännetecknar flodpärlmusslan. För att den ska kunna fortplanta sig behövs ett reproducerande bestånd av lax eller öring. Detta eftersom musslan har ett utvecklingsstadium där de som millimetersmå larver hakar sig fast som parasiter på fiskarnas gälar. Efter 9 till 11 månader har larven utvecklats till en liten mussla som släpper taget om fisken, faller till botten och gräver ned sig. Endast en av hundra miljoner larver beräknas etablera sig som en liten mussla i bottnen.

Mycket konkret har gjorts

Patrik Olofsson är projektkoordinator vid Länsstyrelsen i Norrbotten och engagerad i LIFE Revives. Projektet löper mellan 2021 och 2027 och nu är man alltså mitt uppe i arbetet. Patrik berättar att olika tillståndsansökningar har tagit en hel del tid, men att mycket konkret har gjorts.

– Vi har satt ut sedimentfällor, så kallade deflektorer, av trä på flera håll. Det är ett för Sverige nytt sätt att göra vattnet mindre grumligt. Vi har också undersökt kemin i flera vattendrag och startat restaureringsarbete i Klubbälven i Piteå. Där handlar det om en sträcka på sex kilometer som ska bli av med sina flottledsskador, säger han.

Infektera fiskar med larver

Patrik Olofsson och Sportfiskarna har också kommit igång med arbetet att infektera fiskar med flodpärlmussellarver. Med elfiske bedövar och fångar man först unga laxar och öringar. När de har kvicknat till läggs fiskarna helt enkelt i en hink där de får samsas med gravida musslor en stund.

– Det tar ju väldigt lång tid, åratal, innan man kan se resultat, men vi hoppas förstås på att ett antal fiskar nu bär på små mussellarver, säger han.

Undervattenskikare kan komma till användning när man inventerar vattendrag med flodpärlmusslor. Foto: Maja Kristin Nylander

Undervattenskikare kan komma till användning när man inventerar vattendrag med flodpärlmusslor. Foto: Maja Kristin Nylander

Åtgärder i Natura 2000-områden

I norra Sverige ska en rad åtgärder utföras inom ramen för LIFE Revives:

 • åtgärda cirka 40 dammar och vägtrummor
 • åtgärda 80 diken
 • åtgärda 40 kilometer strömsträcka i 8 vattendrag
 • skapa minst 160 lekbottnar för lax och öring
 • Arbetet kommer främst att ske inom Byske-, Pite-, Råne- och Åbyälvens Natura 2000-områden.

Projektfakta

Projektnamnet Revives står för "Reviving freshwater pearl mussel populations. Totalbudget är 15,9 miljoner Euro. Projektet finansieras med stöd av Europeiska unionens LIFE-program. HaV är den största finansiären i Sverige.

Kontakt: Patrik Olofsson, projektkoordinator EU Life – Revives, Länsstyrelsen i Norrbottens län. Telefon: 010-225 53 92
E-post: patrik.olofsson@lansstyrelsen.se

Fler nyheter

 1. Aktuellt 2024-02-29

  FN-dagen World Wildlife Day uppmärksammar bevarandet av hotade vilda djur och växter framför allt genom CITES-konventionen men också genom konventionen för biologisk mångfald (CBD). Den 3 mars firas dagen världen över.

 2. Aktuellt 2024-02-22

  Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

 3. Aktuellt 2024-02-21

  Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

Publicerad: 2023-06-13
Sidansvarig: Webbredaktion