Aktuellt 8 juni 2023

Skador på havsbotten ska begränsas

EU:s medlemsstater har antagit rekommendationer om begränsning av fysiska störningar på havsbotten och förlust av havsbotten. HaV har deltagit i arbetet som ligger till grund för rekommendationerna.

Ålgräs och alger, Smarholmen Kungsbacka

Ålgräsängar har en unik ekologisk roll i svenska hav. De är viktiga livsmiljöer för ett stort antal marina djur och växter, och fungerar som barnkammare åt arter som torsk och strandkrabba. Foto: Natalie Greppi.

Rekommendationerna föreslår lösningar för att förena EU:s mål för omställning av ren energi och livsmedelssäkerhet med skydd av den marina miljön. För att en livsmiljö på havsbotten ska anses ha god miljöstatus bör inte mer än 25 procent påverkas negativt av mänskliga störningar och inte mer än 2 procent bör gå förlorad för alltid.

Grunden för ett friskt hav

Havsbotten utgör en av grunderna för en frisk havsmiljö. Den är hem för miljontals marina arter och hyser många livsmiljöer, genererar mat och syre, och bidrar till att reglera klimatet.

– Att skydda havsbotten är därför viktigt för att uppfylla EU:s mål för biologisk mångfald, noll föroreningar, klimatanpassning och livsmedelsförsörjning, säger Norbert Häubner, utredare vid Hav.

Ta hänsyn till tröskelvärden

I linje med målen i ramdirektivet om marin strategi (havsmiljödirektivet) och som anges i kommissionens beslut från 2017 om kriterier och metodstandarder för god miljöstatus i marina vatten, gäller dessa nya tröskelvärden för alla livsmiljöer på havsbottnarna. EU:s medlemsstater kommer att behöva ta hänsyn till dessa tröskelvärden när de uppdaterar sin bedömning av den marina miljön och sina åtgärdsprogram om tröskelvärdena inte klaras.

– Tröskelvärdena för skydd av havsbotten är också en del av EU:s strategi för biologisk mångfald och marina handlingsplaner, säger Karin Pettersson, utredare vid HaV.

Under hårt tryck

Virginijus Sinkevičius är EU-kommissionär med ansvar för miljö, hav och fiske. Han poängterar att det är viktigt, speciellt på världshavsdagen, att komma ihåg att en frisk havsbotten är en förutsättning för människors välbefinnande och välstånd. Havsbotten är hem för många marina djur och kolbindande växtlighet, men är under enormt tryck från mänskliga aktiviteter.

– Det krävs därför brådskande åtgärder. Dessa nya kriterier för havsbottenskydd är ett viktigt steg för att hjälpa EU:s medlemsstater att säkerställa en mer hållbar användning av våra hav, säger han.

Swedish Presidency of the Council of the European Union.

EU-kommissionens pressmeddelande.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-09-21

    Den 25 september startar hummerfisket. I svenska vatten kan den främmande amerikanska hummern finnas, som kan bära på smittsamma sjukdomar som hotar vår inhemska hummer. Därför är det viktigt att du ringer Havsfiskelaboratoriet i Lysekil direkt och från båten på deras journummer 010-478 40 48 om du tror att du har fångat en amerikansk hummer.

  2. Aktuellt 2023-09-18

    Inför årets hummerfiske, med start 25 september, är det främst den nya regeln om rymningshål man ska hålla koll på. För att minska risken för så kallat spökfiske har HaV beslutat att burar ska förses med öppningar. De gör att skaldjur och fisk kan ta sig ut efter en viss tid även om fiskeredskapen förloras i havet.

  3. Aktuellt 2023-09-14

    Hur kan vi möta ett framtida kraftigt ökat elbehov? En del av lösningen kan vara mer elproduktion till havs. Nu vill Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ha in synpunkter på planförslagen som ska skapa förutsättningar för havsbaserad vindkraft.

Publicerad: 2023-06-08
Sidansvarig: Webbredaktion