Aktuellt 8 juni 2023

Nu ska spökgarnen bort från svenska vatten

Spökgarn och andra fiskeredskap som förloras i hav och sjöar kan bli dödsfällor för fiskar, fåglar och marina däggdjur. Men nu startar myndigheter, kommuner och yrkesfiskare ett systematiskt arbete för att kartlägga och samla in skräpet på ett effektivt sätt.

Spökgarn bärgat från vraket Thetis utanför Smögen. Foto: Frida Åberg/HaV

Städinsatserna ska genomföras på tio platser runt om Sveriges kuster och pågå fram till årsskiftet. För finansieringen står Europeiska Havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden via Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

– Det här blir den största samordnade insatsen i sitt slag i Sverige och berör både Östersjön, Västerhavet och Vänern. Genom att arbeta systematiskt med utgångspunkt från den kunskap som de lokala yrkesfiskarna har kommer vi att kunna hitta och kartlägga områden där förlorade redskap ansamlas. Därefter ska så mycket som möjligt tas upp, dokumenteras och återvinnas, säger Charlotta Stadig, utredare på HaV.

Nu startar en introduktionsutbildning för dem som ska genomföra städinsatserna i hur man kartlägger, samlar in och rapporterar förekomsten av förlorade fiskeredskap. Utbildningen anordnas av Marint centrum i Simrishamn.

– Hos oss får kursdeltagarna lära sig mer om beprövade metoder för både kartläggning och hur man planerar och draggar efter förlorade redskap. Erfarenhetsutbytet mellan deltagarna är också en väldigt viktig del i utbildningen, som bidrar till att vi hela tiden kan förbättra och utveckla metodiken. När draggningsinsatserna är igång kommer resultaten att rapporteras och utvärderas, säger Rebecca Schmatz, projektkoordinator på Marint centrum, Simrishamn.

Hur stora mängder förlorade fiskeredskap som finns i svenska vatten är svårt att bedöma, men omfattningen av problemet är stort. På västkusten beräknar Havs- och vattenmyndigheten att det förloras cirka 3000 tinor varje år. I Östersjön finns framförallt betydande mängder historiska förluster av nät. Förutom att redskapen orsakar onödigt lidande för allt levande som fastnar i dem, skräpar de ner på bottnar och stränder. Plasten i nät och burar bryts så småningom ner och blir mikroplast.

Kartläggning och insamling av förlorade fiskeredskap ska pågå fram till årsskiftet 2023/24.

Deltagande organisationer

 • Lomma Fiskareförening
 • Lysekils kommun
 • Länsstyrelsen Gotland
 • Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Orust kommun
 • Sotenäs kommun
 • Sölvesborgs kommun
 • Tanums kommun
 • Tjörns kommun
 • Öckerö kommun

Fler nyheter

 1. Aktuellt 2023-09-21

  Den 25 september startar hummerfisket. I svenska vatten kan den främmande amerikanska hummern finnas, som kan bära på smittsamma sjukdomar som hotar vår inhemska hummer. Därför är det viktigt att du ringer Havsfiskelaboratoriet i Lysekil direkt och från båten på deras journummer 010-478 40 48 om du tror att du har fångat en amerikansk hummer.

 2. Aktuellt 2023-09-18

  Inför årets hummerfiske, med start 25 september, är det främst den nya regeln om rymningshål man ska hålla koll på. För att minska risken för så kallat spökfiske har HaV beslutat att burar ska förses med öppningar. De gör att skaldjur och fisk kan ta sig ut efter en viss tid även om fiskeredskapen förloras i havet.

 3. Aktuellt 2023-09-14

  Hur kan vi möta ett framtida kraftigt ökat elbehov? En del av lösningen kan vara mer elproduktion till havs. Nu vill Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ha in synpunkter på planförslagen som ska skapa förutsättningar för havsbaserad vindkraft.

Publicerad: 2023-06-08
Sidansvarig: Webbredaktion