Aktuellt 5 juni 2023

Svenska badvatten får bra betyg

91 procent av de 461 svenska EU-baden har utmärkt, bra eller tillfredsställande vattenkvalitet. Antalet bad med klassificeringen utmärkt har ökat något jämfört med 2022. Det visar HaV:s rapport ”Sveriges badvattenkvalitet – inför badsäsongen 2023”.

Foto: Natalie Greppi.

Svenska EU-bad som fått klassificeringen utmärkt kvalitet på badvattnet har ökat något jämfört med 2022. 359 bad klassas som utmärkta, det är cirka 78 procent av EU-baden. Klassificeringen baseras på kommunernas rapportering av provtagningsresultat under badsäsongerna från 2019 till och med 2022.

– De senaste åren har vi sett att antalet EU-bad fortsätter att öka, Det är bra eftersom det då tas regelbundna vattenprover. Tolv EU-bad har dock klassificerats med dålig badvattenkvalitet. För de här baden behövs utredningar om källor till föroreningar och möjliga åtgärder, säger Ema Glad, utredare vid HaV.

Färre otjänliga prover rapporterades under badsäsongen 2022 jämfört med 2021, vilket är positivt.

På HaV:s webbplats badplatsen finns uppgifter om badplatser, provsvar och vattentemperaturer för varje bad där kommunen rapporterar in svar.

Fakta om EU-bad och klassificeringen

I Sverige ska de badplatser som har i snitt mer än 200 badande per dag under badsäsongen registreras som EU-bad. Här kontrolleras badvattnet regelbundet av kommunen. Skyltar som visar kvaliteten på badvattnet ska finnas på badplatsen. I Sverige finns cirka 2 500 badplatser registrerade av kommunerna på webbplatsen Badplatsen. Av dessa är 461 EU-bad.

Efter varje badsäsong görs en klassificering av badvattenkvaliteten. Badvattnets kvalitet kan klassificeras som utmärkt, bra, tillfredsställande eller dåligt. Om ett bad bedömts som dåligt har det haft prov med förhöjda bakteriehalter (E .coli och/eller intestinala enterokocker) vid något eller flera tillfällen under de senaste fyra åren.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-19

    Sveriges länsstyrelser får nu dela på 49 miljoner kronor. Pengarna, som fördelas av HaV, ska gå till länsstyrelsernas arbete med ett utökat skydd av havs- och vattenmiljöer, med fokus på Östersjön.

  2. Aktuellt 2024-02-08

    5,7 miljarder kronor – så mycket omsatte 1,2 miljoner svenska fritidsfiskare år 2022. Det i sin tur medförde ett bidrag till svensk BNP, bruttonationalprodukt, om cirka 1,4 miljarder kronor och ökad sysselsättning med omkring 2 800 årsarbetskrafter. Det visar en färsk rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

  3. Aktuellt 2024-02-07

    Nu finns pengar att söka hos HaV för dig som vill bidra till ett mer hållbart fiske. Det kan handla om att belysa aktuell situation eller att ta fram ny kunskap kring ekosystembaserad förvaltning.

Publicerad: 2023-06-05
Sidansvarig: Webbredaktion