Aktuellt 5 juni 2023

Svenska badvatten får bra betyg

91 procent av de 461 svenska EU-baden har utmärkt, bra eller tillfredsställande vattenkvalitet. Antalet bad med klassificeringen utmärkt har ökat något jämfört med 2022. Det visar HaV:s rapport ”Sveriges badvattenkvalitet – inför badsäsongen 2023”.

Foto: Natalie Greppi.

Svenska EU-bad som fått klassificeringen utmärkt kvalitet på badvattnet har ökat något jämfört med 2022. 359 bad klassas som utmärkta, det är cirka 78 procent av EU-baden. Klassificeringen baseras på kommunernas rapportering av provtagningsresultat under badsäsongerna från 2019 till och med 2022.

– De senaste åren har vi sett att antalet EU-bad fortsätter att öka, Det är bra eftersom det då tas regelbundna vattenprover. Tolv EU-bad har dock klassificerats med dålig badvattenkvalitet. För de här baden behövs utredningar om källor till föroreningar och möjliga åtgärder, säger Ema Glad, utredare vid HaV.

Färre otjänliga prover rapporterades under badsäsongen 2022 jämfört med 2021, vilket är positivt.

På HaV:s webbplats badplatsen finns uppgifter om badplatser, provsvar och vattentemperaturer för varje bad där kommunen rapporterar in svar.

Fakta om EU-bad och klassificeringen

I Sverige ska de badplatser som har i snitt mer än 200 badande per dag under badsäsongen registreras som EU-bad. Här kontrolleras badvattnet regelbundet av kommunen. Skyltar som visar kvaliteten på badvattnet ska finnas på badplatsen. I Sverige finns cirka 2 500 badplatser registrerade av kommunerna på webbplatsen Badplatsen. Av dessa är 461 EU-bad.

Efter varje badsäsong görs en klassificering av badvattenkvaliteten. Badvattnets kvalitet kan klassificeras som utmärkt, bra, tillfredsställande eller dåligt. Om ett bad bedömts som dåligt har det haft prov med förhöjda bakteriehalter (E .coli och/eller intestinala enterokocker) vid något eller flera tillfällen under de senaste fyra åren.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-09-21

    Den 25 september startar hummerfisket. I svenska vatten kan den främmande amerikanska hummern finnas, som kan bära på smittsamma sjukdomar som hotar vår inhemska hummer. Därför är det viktigt att du ringer Havsfiskelaboratoriet i Lysekil direkt och från båten på deras journummer 010-478 40 48 om du tror att du har fångat en amerikansk hummer.

  2. Aktuellt 2023-09-18

    Inför årets hummerfiske, med start 25 september, är det främst den nya regeln om rymningshål man ska hålla koll på. För att minska risken för så kallat spökfiske har HaV beslutat att burar ska förses med öppningar. De gör att skaldjur och fisk kan ta sig ut efter en viss tid även om fiskeredskapen förloras i havet.

  3. Aktuellt 2023-09-14

    Hur kan vi möta ett framtida kraftigt ökat elbehov? En del av lösningen kan vara mer elproduktion till havs. Nu vill Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ha in synpunkter på planförslagen som ska skapa förutsättningar för havsbaserad vindkraft.

Publicerad: 2023-06-05
Sidansvarig: Webbredaktion