Aktuellt 2 juni 2023

Begränsat fritidsfiske efter pigghaj möjligt

Från och med 13 juni blir det tillåtet med ett begränsat fritidsfiske efter pigghaj. Det har varit förbjudet för både yrkes- och fritidsfiskare att fiska pigghaj sedan 2011.

Illustration av pigghaj ur "Skandinaviens fiskar", 1895, av Wilhelm von Wright.

Illustration av pigghaj ur "Skandinaviens fiskar", Wilhelm von Wright.

EU:s gemensamma förvaltning har lett till att beståndet av pigghaj har återhämtat sig. Tillsammans med ökad kunskap om pigghajsbeståndens status och utbredning innebär detta att reglerna ändras för både yrkesfiske och fritidsfiske.

Bestånden av pigghaj var hotade och därför infördes ett nationellt förbud för fritidsfiske 2011. Yrkesfiske efter pigghaj förbjöds inom hela EU under samma år. Internationella havsforskningsrådet (ICES), som ansvarar för den biologiska rådgivningen inom EU, har uppdaterat den biologiska rådgivningen. ICES bedömer nu att beståndet har återhämtat sig så mycket att EU tilldelat Sverige en kvot på 790 ton för yrkesfiske i Skagerrak och Kattegatt från 1 januari 2023.

En haj per fiskare och dygn

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har beslutat att från och med 13 juni 2023 tillåts även ett begränsat fritidsfiske efter pigghaj då det inte bedöms hota beståndet.

– Det är mycket glädjande att fredningen har bidragit till att beståndet nu är i så gott skick att fisket kan öppnas igen, säger Martin Rydgren, utredare på HaV.

Skydda könsmogna honor

Det är första året som EU tillåter yrkesfiske efter pigghaj sen den fredades. Det är också första året som EU-rådgivningen gjorts enligt den nya modellen. Därför är det viktigt att noga följa upp så att fisket inte innebär att den positiva beståndsutvecklingen riskerar att avstanna. Pigghajen är en långsamväxande art som blir könsmogen sent. Därför är det viktigt att fisketrycket inte blir för högt. Av försiktighetsskäl tillåts endast ett begränsat fiske. Fritidsfiskare får behålla en pigghaj under 100 cm per fiskare och dygn.

– Regeln om att hajar över 100 cm måste återutsättas är för att skydda de könsmogna honorna. Det är viktigt att de hanteras varsamt och att de omedelbart släpps ut i vattnet igen, säger Martin Rydgren

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  2. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fördelat årets medel till länsstyrelserna för att stödja lokalt åtgärdsarbete för bättre havs- och vattenmiljö. Länsstyrelserna kan nu fördela dessa medel till kommuner, organisationer och ideella sammanslutningar.

Publicerad: 2023-06-02
Sidansvarig: Webbredaktion