Aktuellt 2 juni 2023

Begränsat fritidsfiske efter pigghaj möjligt

Från och med 13 juni blir det tillåtet med ett begränsat fritidsfiske efter pigghaj. Det har varit förbjudet för både yrkes- och fritidsfiskare att fiska pigghaj sedan 2011.

Illustration av pigghaj ur "Skandinaviens fiskar", 1895, av Wilhelm von Wright.

Illustration av pigghaj ur "Skandinaviens fiskar", Wilhelm von Wright.

EU:s gemensamma förvaltning har lett till att beståndet av pigghaj har återhämtat sig. Tillsammans med ökad kunskap om pigghajsbeståndens status och utbredning innebär detta att reglerna ändras för både yrkesfiske och fritidsfiske.

Bestånden av pigghaj var hotade och därför infördes ett nationellt förbud för fritidsfiske 2011. Yrkesfiske efter pigghaj förbjöds inom hela EU under samma år. Internationella havsforskningsrådet (ICES), som ansvarar för den biologiska rådgivningen inom EU, har uppdaterat den biologiska rådgivningen. ICES bedömer nu att beståndet har återhämtat sig så mycket att EU tilldelat Sverige en kvot på 790 ton för yrkesfiske i Skagerrak och Kattegatt från 1 januari 2023.

En haj per fiskare och dygn

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har beslutat att från och med 13 juni 2023 tillåts även ett begränsat fritidsfiske efter pigghaj då det inte bedöms hota beståndet.

– Det är mycket glädjande att fredningen har bidragit till att beståndet nu är i så gott skick att fisket kan öppnas igen, säger Martin Rydgren, utredare på HaV.

Skydda könsmogna honor

Det är första året som EU tillåter yrkesfiske efter pigghaj sen den fredades. Det är också första året som EU-rådgivningen gjorts enligt den nya modellen. Därför är det viktigt att noga följa upp så att fisket inte innebär att den positiva beståndsutvecklingen riskerar att avstanna. Pigghajen är en långsamväxande art som blir könsmogen sent. Därför är det viktigt att fisketrycket inte blir för högt. Av försiktighetsskäl tillåts endast ett begränsat fiske. Fritidsfiskare får behålla en pigghaj under 100 cm per fiskare och dygn.

– Regeln om att hajar över 100 cm måste återutsättas är för att skydda de könsmogna honorna. Det är viktigt att de hanteras varsamt och att de omedelbart släpps ut i vattnet igen, säger Martin Rydgren

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-09-21

    Den 25 september startar hummerfisket. I svenska vatten kan den främmande amerikanska hummern finnas, som kan bära på smittsamma sjukdomar som hotar vår inhemska hummer. Därför är det viktigt att du ringer Havsfiskelaboratoriet i Lysekil direkt och från båten på deras journummer 010-478 40 48 om du tror att du har fångat en amerikansk hummer.

  2. Aktuellt 2023-09-18

    Inför årets hummerfiske, med start 25 september, är det främst den nya regeln om rymningshål man ska hålla koll på. För att minska risken för så kallat spökfiske har HaV beslutat att burar ska förses med öppningar. De gör att skaldjur och fisk kan ta sig ut efter en viss tid även om fiskeredskapen förloras i havet.

  3. Aktuellt 2023-09-14

    Hur kan vi möta ett framtida kraftigt ökat elbehov? En del av lösningen kan vara mer elproduktion till havs. Nu vill Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ha in synpunkter på planförslagen som ska skapa förutsättningar för havsbaserad vindkraft.

Publicerad: 2023-06-02
Sidansvarig: Webbredaktion