Aktuellt 1 juni 2023

EU:s fiskerikontrollsystem förnyas för ett mer hållbart fiske

Fem år efter att förhandlingarna inleddes enades Europaparlamentet och ministerrådet den 31 maj om ett förnyat regelverk för EU:s fiskerikontroll.

Trålen på väg upp med fångsten.

Trålen på väg upp med fångsten. Foto: Jan-Erik Johansson

– Flera av våra experter har medverkat i arbetet och vi är glada att förhandlingarna är klara. Det är också positivt att detta sker under det svenska EU-ordförandeskapet, säger Niclas Törnell, chef för HaV:s avdelning för fiskerikontroll.

– Vi välkomnar ett modernt kontrollsystem som bygger på bästa möjliga teknik, som bidrar till att förhindra överfiske och därmed till fiskförvaltningens mål om hållbara bestånd och en långsiktigt lönsam fiskesektor. Vi ser också positivt på att systemet leder till förbättrad spårbarhet genom hela kedjan av färska produkter från havet.

Kontrollera olovliga utkast

Överenskommelsen innebär bland annat att:

 • Satellitövervakning av alla fartyg för att säkerställa att områdesbundna regler efterlevs.
 • Den elektroniska rapporteringen av fångster ska utökas till alla fiskefartyg.
 • REM-system (Remote Electronic Monitoring) ska införas på riskfartyg över 18 meter, där fångsten ombord på fiskefartyg övervakas med kameror och sensorer. Detta för att kontrollera att inga olovliga utkast av fisk görs.

– Vi har redan förberett för krav på kameraövervakning och är i full gång med praktiska försök med frivilliga fiskefartyg. Vi utvecklar också verktyg för elektronisk fångstrapportering. Allt detta ligger väl i linje med överenskommelsen, säger Niclas Törnell.

– Nu närmast ska vi, som ansvarig myndighet, noggrant utvärdera vad regelverket innebär för oss och berörda aktörer. En plan för att införa det nya regelverket, när det formellt beslutas, jobbar vi också med.

Överenskommelsen uppdaterar cirka 70 procent av de befintliga reglerna för kontroll av fiskefartyg i syfte att göra EU:s fiske mer hållbart.

Läs mer om överenskommelsen

Länk till regeringens pressmeddelande: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/05/eus-fiskerikontrollsystem-fornyas-for-ett-mer-hallbart-fiske/
Länk till Europeiska rådets nyhet:
https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2023/05/31/council-strikes-deal-on-new-rules-to-combat-overfishing/

Fler nyheter

 1. Aktuellt 2024-05-30

  HaV är den största medfinansiären när ett av Europas mest omfattande vattenrestaureringsprojekt, Improve Aquatic LIFE, drar igång till hösten.

 2. Aktuellt 2024-05-29

  Hur fortskrider arbetet med omprövningarna av vattenkraftverkens miljötillstånd? Det kan man se med hjälp av visualiseringar i det HaV-utvecklade verktyget Strömmen.

 3. Aktuellt 2024-05-29

  40 procent av jordens befolkning känner av vattenbristen. Nu drar EU igång en kampanj – Ny syn på vatten – för att få oss alla att förstå vattnets värde. HaV medverkar i kampanjen.

Publicerad: 2023-06-01
Sidansvarig: Webbredaktion