Aktuellt 1 juni 2023

EU:s fiskerikontrollsystem förnyas för ett mer hållbart fiske

Fem år efter att förhandlingarna inleddes enades Europaparlamentet och ministerrådet den 31 maj om ett förnyat regelverk för EU:s fiskerikontroll.

Trålen på väg upp med fångsten.

Trålen på väg upp med fångsten. Foto: Jan-Erik Johansson

– Flera av våra experter har medverkat i arbetet och vi är glada att förhandlingarna är klara. Det är också positivt att detta sker under det svenska EU-ordförandeskapet, säger Niclas Törnell, chef för HaV:s avdelning för fiskerikontroll.

– Vi välkomnar ett modernt kontrollsystem som bygger på bästa möjliga teknik, som bidrar till att förhindra överfiske och därmed till fiskförvaltningens mål om hållbara bestånd och en långsiktigt lönsam fiskesektor. Vi ser också positivt på att systemet leder till förbättrad spårbarhet genom hela kedjan av färska produkter från havet.

Kontrollera olovliga utkast

Överenskommelsen innebär bland annat att:

 • Satellitövervakning av alla fartyg för att säkerställa att områdesbundna regler efterlevs.
 • Den elektroniska rapporteringen av fångster ska utökas till alla fiskefartyg.
 • REM-system (Remote Electronic Monitoring) ska införas på riskfartyg över 18 meter, där fångsten ombord på fiskefartyg övervakas med kameror och sensorer. Detta för att kontrollera att inga olovliga utkast av fisk görs.

– Vi har redan förberett för krav på kameraövervakning och är i full gång med praktiska försök med frivilliga fiskefartyg. Vi utvecklar också verktyg för elektronisk fångstrapportering. Allt detta ligger väl i linje med överenskommelsen, säger Niclas Törnell.

– Nu närmast ska vi, som ansvarig myndighet, noggrant utvärdera vad regelverket innebär för oss och berörda aktörer. En plan för att införa det nya regelverket, när det formellt beslutas, jobbar vi också med.

Överenskommelsen uppdaterar cirka 70 procent av de befintliga reglerna för kontroll av fiskefartyg i syfte att göra EU:s fiske mer hållbart.

Läs mer om överenskommelsen

Länk till regeringens pressmeddelande: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/05/eus-fiskerikontrollsystem-fornyas-for-ett-mer-hallbart-fiske/
Länk till Europeiska rådets nyhet:
https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2023/05/31/council-strikes-deal-on-new-rules-to-combat-overfishing/

Fler nyheter

 1. Aktuellt 2023-09-21

  Den 25 september startar hummerfisket. I svenska vatten kan den främmande amerikanska hummern finnas, som kan bära på smittsamma sjukdomar som hotar vår inhemska hummer. Därför är det viktigt att du ringer Havsfiskelaboratoriet i Lysekil direkt och från båten på deras journummer 010-478 40 48 om du tror att du har fångat en amerikansk hummer.

 2. Aktuellt 2023-09-18

  Inför årets hummerfiske, med start 25 september, är det främst den nya regeln om rymningshål man ska hålla koll på. För att minska risken för så kallat spökfiske har HaV beslutat att burar ska förses med öppningar. De gör att skaldjur och fisk kan ta sig ut efter en viss tid även om fiskeredskapen förloras i havet.

 3. Aktuellt 2023-09-14

  Hur kan vi möta ett framtida kraftigt ökat elbehov? En del av lösningen kan vara mer elproduktion till havs. Nu vill Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ha in synpunkter på planförslagen som ska skapa förutsättningar för havsbaserad vindkraft.

Publicerad: 2023-06-01
Sidansvarig: Webbredaktion