Aktuellt 5 maj 2023

Utlysning av forskningsmedel inom havsbaserad vindkraft

HaV och Naturvårdsverket vill med denna utlysning stödja forskning som ökar kunskapen inom området havsbaserad vindkraft i samexistens med människa och miljö. Sista ansökningsdag är 14 september 2023.

Foto: Fredrik T Lindgren/HaV

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten bjuder in enskilda forskare eller forskargrupper att söka medel för forskningsprojekt på högst 5 miljoner kronor fördelat på upp till tre år (2024–2027). Ansökan ska ha ett helhetsperspektiv och gärna inkludera flera av områdena som beskrivs under stycket prioriteringar. Målet är att bevilja flera projekt inom utlysningsområdet som tillsammans täcker de prioriterade delområdena. Vi ser gärna att ansökningar föreslår forskningsprojekt med aktiva samarbeten mellan forskningen och det omgivande samhället. Total budget för utlysningen är cirka 30 miljoner kronor.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-29

    FN-dagen World Wildlife Day uppmärksammar bevarandet av hotade vilda djur och växter framför allt genom CITES-konventionen men också genom konventionen för biologisk mångfald (CBD). Den 3 mars firas dagen världen över.

  2. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

Publicerad: 2023-05-05
Sidansvarig: Webbredaktion