Aktuellt 5 maj 2023

Utlysning av forskningsmedel inom havsbaserad vindkraft

HaV och Naturvårdsverket vill med denna utlysning stödja forskning som ökar kunskapen inom området havsbaserad vindkraft i samexistens med människa och miljö. Sista ansökningsdag är 14 september 2023.

Foto: Fredrik T Lindgren/HaV

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten bjuder in enskilda forskare eller forskargrupper att söka medel för forskningsprojekt på högst 5 miljoner kronor fördelat på upp till tre år (2024–2027). Ansökan ska ha ett helhetsperspektiv och gärna inkludera flera av områdena som beskrivs under stycket prioriteringar. Målet är att bevilja flera projekt inom utlysningsområdet som tillsammans täcker de prioriterade delområdena. Vi ser gärna att ansökningar föreslår forskningsprojekt med aktiva samarbeten mellan forskningen och det omgivande samhället. Total budget för utlysningen är cirka 30 miljoner kronor.

Läs mer här.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-06-05

    91 procent av de 461 svenska EU-baden har utmärkt, bra eller tillfredsställande vattenkvalitet. Antalet bad med klassificeringen utmärkt har ökat något jämfört med 2022. Det visar HaV:s rapport ”Sveriges badvattenkvalitet – inför badsäsongen 2023”.

  2. Aktuellt 2023-06-02

    HaV och Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen rapporterat utfästelser om skydd och återställande av natur till EU-kommissionen. Utfästelserna är Sveriges bidrag till målen i EU:s strategi om biologisk mångfald 2030.

  3. Aktuellt 2023-06-02

    Den 31 maj 2023 presenterade det internationella havsforskningsrådet (ICES) sina vetenskapliga råd för fångst av vissa fisk- och skaldjursbestånd i Östersjön.

Publicerad: 2023-05-05
Sidansvarig: Webbredaktion