Aktuellt 13 april 2023

Forskningsprojekt ska ge ny kunskap om havsöringen i Torne älv

Ökade kunskaper om havsöringen i Torneälven under hela fiskens livscykel – med fokus på havsvistelsen. Det är målet för ett forskningsprojekt som HaV och finska Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland finansierar.

Nyfångad havsöring

Pengarna till forskningen om havsöringen kommer från försäljning av fiskekort. Foto: Martin Rydgren/HaV

Det är institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, som ska utföra projektet i samarbete med finska Naturresursinstitutet. Pengarna, nästan 900 000 kronor, kommer ursprungligen från försäljning av fiskekort i gränsälven, berättar Håkan Carlstrand, utredare vid HaV.

– Utvandrande havsöringar ska märkas med sändare och deras vandringar och dödlighet i havet ska undersökas genom mottagare som utplaceras i norra Bottenviken, säger han.

Stannar länge i sötvatten

Tidigare forskning om havsöringens livscykel och vandringar har gett värdefulla fakta. Havsöring som vandrade in i älven under sommaren stannade i hög utsträckning i älven ett helt år innan de hösten därpå gjorde den slutliga vandringen upp i älvens övre delar och framförallt till högt liggande biflöden för lek.

– Forskningen visade också att havsöringen efter lek kunde stanna i älven ett helt år innan de utvandrade till havet. Havsöringens livscykel är mer komplicerad än vad man tidigare trott, därför behövs mer forskning, säger Håkan Carlstrand.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-06-08

    EU:s medlemsstater har antagit rekommendationer om begränsning av fysiska störningar på havsbotten och förlust av havsbotten. HaV har deltagit i arbetet som ligger till grund för rekommendationerna.

  2. Aktuellt 2023-06-08

    Finska Trafikledsverket och Outokumpu Stainless Oy har ansökt om tillstånd för muddring av Röyttä farled i Torneå och anläggande av en ny utfyllnadsbassäng.

  3. Aktuellt 2023-06-08

    Spökgarn och andra fiskeredskap som förloras i hav och sjöar kan bli dödsfällor för fiskar, fåglar och marina däggdjur. Men nu startar myndigheter, kommuner och yrkesfiskare ett systematiskt arbete för att kartlägga och samla in skräpet på ett effektivt sätt.

Publicerad: 2023-04-13
Sidansvarig: Webbredaktion