Aktuellt 13 april 2023

Forskningsprojekt ska ge ny kunskap om havsöringen i Torne älv

Ökade kunskaper om havsöringen i Torneälven under hela fiskens livscykel – med fokus på havsvistelsen. Det är målet för ett forskningsprojekt som HaV och finska Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland finansierar.

Nyfångad havsöring

Pengarna till forskningen om havsöringen kommer från försäljning av fiskekort. Foto: Martin Rydgren/HaV

Det är institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, som ska utföra projektet i samarbete med finska Naturresursinstitutet. Pengarna, nästan 900 000 kronor, kommer ursprungligen från försäljning av fiskekort i gränsälven, berättar Håkan Carlstrand, utredare vid HaV.

– Utvandrande havsöringar ska märkas med sändare och deras vandringar och dödlighet i havet ska undersökas genom mottagare som utplaceras i norra Bottenviken, säger han.

Stannar länge i sötvatten

Tidigare forskning om havsöringens livscykel och vandringar har gett värdefulla fakta. Havsöring som vandrade in i älven under sommaren stannade i hög utsträckning i älven ett helt år innan de hösten därpå gjorde den slutliga vandringen upp i älvens övre delar och framförallt till högt liggande biflöden för lek.

– Forskningen visade också att havsöringen efter lek kunde stanna i älven ett helt år innan de utvandrade till havet. Havsöringens livscykel är mer komplicerad än vad man tidigare trott, därför behövs mer forskning, säger Håkan Carlstrand.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-29

    FN-dagen World Wildlife Day uppmärksammar bevarandet av hotade vilda djur och växter framför allt genom CITES-konventionen men också genom konventionen för biologisk mångfald (CBD). Den 3 mars firas dagen världen över.

  2. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

Publicerad: 2023-04-13
Sidansvarig: Webbredaktion