Aktuellt 3 april 2023

Samordnar svenskt genomförande av miljöplaner för Östersjön och Nordostatlanten

Nu redovisar HaV regeringsuppdraget om att samordna berörda svenska myndigheters genomförande av Helcoms uppdaterade aktionsplan för Östersjön (BSAP) och Ospars miljöstrategi för Nordostatlanten (NEAES).

För att förvandla Östersjön till det friska och levande hav det en gång var, krävs många och kraftfulla åtgärder. Foto: Mats Svensson/HaV

– Tillsammans med flera andra myndigheter har vi jobbat fram en plan för det framtida arbetet. Vem gör vad? Hur samordnar vi oss bäst? Det är några av frågorna som vi ger svar på. Fokus har varit på att nyttja kopplingarna mellan havsregionalt och nationellt åtgärdsarbete, säger Linda Rydell, utredare vid havsmiljöenheten på HaV.

De svenska myndigheter som regeringsuppdraget berört är, förutom HaV, i första hand Jordbruksverket, Kustbevakningen, Transportstyrelsen och Naturvårdsverket.

Samarbete mellan strandstater

Bakgrunden till miljösamarbetet är att länderna inom Ospar och Helcom slutit överenskommelse mellan havsregionernas strandstater om att värna havsmiljön. Strategier för arbetet uppdaterades 2021 genom beslut av länderna. Målet är att begränsa havsföroreningar från land- och havsbaserade källor och att vidta andra nödvändiga åtgärder för att skydda den marina miljön.

För Östersjön finns gemensamma aktionsplanen Baltic Sea Action Plan (BSAP), beslutad inom Helsingforskommissionen.

North-East Atlantic Environment Strategy (NEAES), är namnet på Ospars (Osparkonventionens) miljöstrategi för miljöarbetet i Nordostatlanten.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-11-30

    Sverige kan få sin andra marina nationalpark. Det handlar om Nämdöskärgården i Stockholms skärgård, ett område med höga naturvärden. Ett förslag, som HaV har varit med om att arbeta fram, är nu klart. Senast 1 mars 2024 vill Naturvårdsverket ha in synpunkter.

  2. Aktuellt 2023-11-28

    Naturvårdsverket och Havs-och vattenmyndigheten har nu lämnat in delar av det regeringsuppdrag vi arbetat med tillsammans. Det handlar om en kunskapssammanställning om storskarvens ekologi och roll i ekosystemet samt en reviderad nationell förvaltningsplan.

  3. Aktuellt 2023-11-17

    Tack vare ökat stöd från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) får HaV större kunskaper om vilka ämnen som hamnar i Östersjön och Västerhavet via Sveriges större vattendrag.

Publicerad: 2023-04-03
Sidansvarig: Webbredaktion