Aktuellt 3 april 2023

Samordnar svenskt genomförande av miljöplaner för Östersjön och Nordostatlanten

Nu redovisar HaV regeringsuppdraget om att samordna berörda svenska myndigheters genomförande av Helcoms uppdaterade aktionsplan för Östersjön (BSAP) och Ospars miljöstrategi för Nordostatlanten (NEAES).

För att förvandla Östersjön till det friska och levande hav det en gång var, krävs många och kraftfulla åtgärder. Foto: Mats Svensson/HaV

– Tillsammans med flera andra myndigheter har vi jobbat fram en plan för det framtida arbetet. Vem gör vad? Hur samordnar vi oss bäst? Det är några av frågorna som vi ger svar på. Fokus har varit på att nyttja kopplingarna mellan havsregionalt och nationellt åtgärdsarbete, säger Linda Rydell, utredare vid havsmiljöenheten på HaV.

De svenska myndigheter som regeringsuppdraget berört är, förutom HaV, i första hand Jordbruksverket, Kustbevakningen, Transportstyrelsen och Naturvårdsverket.

Samarbete mellan strandstater

Bakgrunden till miljösamarbetet är att länderna inom Ospar och Helcom slutit överenskommelse mellan havsregionernas strandstater om att värna havsmiljön. Strategier för arbetet uppdaterades 2021 genom beslut av länderna. Målet är att begränsa havsföroreningar från land- och havsbaserade källor och att vidta andra nödvändiga åtgärder för att skydda den marina miljön.

För Östersjön finns gemensamma aktionsplanen Baltic Sea Action Plan (BSAP), beslutad inom Helsingforskommissionen.

North-East Atlantic Environment Strategy (NEAES), är namnet på Ospars (Osparkonventionens) miljöstrategi för miljöarbetet i Nordostatlanten.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-06-05

    91 procent av de 461 svenska EU-baden har utmärkt, bra eller tillfredsställande vattenkvalitet. Antalet bad med klassificeringen utmärkt har ökat något jämfört med 2022. Det visar HaV:s rapport ”Sveriges badvattenkvalitet – inför badsäsongen 2023”.

  2. Aktuellt 2023-06-02

    HaV och Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen rapporterat utfästelser om skydd och återställande av natur till EU-kommissionen. Utfästelserna är Sveriges bidrag till målen i EU:s strategi om biologisk mångfald 2030.

  3. Aktuellt 2023-06-02

    Den 31 maj 2023 presenterade det internationella havsforskningsrådet (ICES) sina vetenskapliga råd för fångst av vissa fisk- och skaldjursbestånd i Östersjön.

Publicerad: 2023-04-03
Sidansvarig: Webbredaktion