Aktuellt 16 mars 2023

Slopa tvåtaktaren för renare vatten

De orsakar stora utsläpp av skadliga ämnen i känsliga havs- och vattenmiljöer. Nu hoppas ett antal myndigheter, däribland HaV, och branschorganisationer att en informationskampanj ska bidra till att en del av landets drygt 150 000 miljöförstörande tvåtaktsmotorer med förgasare går till skrotning.

Fritidsbåtar vid brygga

Gamla tvåtaktsmotorer är särskilt skadliga för livet i vatten och på land. Foto Monica Forsell/ HaV

Även om nyförsäljningen av tvåtaktsmotorer med förgasare är förbjuden sedan 2007 så finns det många kvar på våra fritidsbåtar. Nästan var fjärde båtmotor är faktiskt en tvåtaktsmotor med förgasare.

Särskilt skadliga

Dessa gamla motorer är särskilt skadliga för livet i vattnet och på land. Den gamla tekniken gör att upp till 30 procent av bensinen går rakt igenom motorn utan att förbrännas för att sen släppas rakt ut i vattnet. Det innebär att cirka 2 000 ton bensin släpps rakt ut i våra hav och insjöar varje år.

– Du kan tänka så här: för varje liter du tankar så tankas också vattnet med upp till tre deciliter oförbränd bensin, säger Patrik Cederlöf, projektledare på Länsstyrelsen i Stockholm.

Giftiga kolväten

Problemet? Bensin är mycket giftigt för vattenlevande organismer och de mest skadliga substanserna sprids uppåt i näringskedjan. Bensin innehåller en rad farliga ämnen som exempelvis de giftiga kolvätena – PAH:erna.

– Effekterna av dessa är nedsatt reproduktion och tillväxt, genetisk påverkan, cancer och försämrad motståndskraft hos fiskar, fåglar och människor, säger Josephine Rubia, utredare på HaV.

Tar emot motorer under 2023

Målet med kampanjen är att fler ska lämna in sina tvåtaktsmotorer med förgasare för skrotning, eller skrota och byta dem mot mindre skadliga motoralternativ, till exempel eldrift. Det nationella insamlingssystemet Båtretur tar emot tvåtaktsmotorer kostnadsfritt under 2023.

– Byt helst till en elmotor, en fyrtaktare eller en modern tvåtaktare om du vill ha en ny motor. De har lägre bränsleförbrukning, renare avgaser och en lägre bullernivå än tvåtaktarna med förgasare, säger Lina Petersson, sakkunnig båtmiljöfrågor på Transportstyrelsen.

I kampanjen, som bland annat presenteras på Båtmässan i Stockholm 16 mars, deltar HaV, Länsstyrelsen i Stockholm, Transportstyrelsen, Båtretur (Båtskroten, Stena Recycling och Sweboat), Skärgårdsstiftelsen, Siko och One water.
Läs mer på Sluta tanka havet.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-12-05

    Självlysande genmodifierade akvariefiskar, så kallad Glofish, är inte tillåtna i Sverige eller inom EU. Trots det förekommer det att privatpersoner försöker sälja Glofish.

  2. Aktuellt 2023-12-04

    På webbsajten Båtretur får du hjälp att skrota din gamla uttjänta fritidsbåt eller tvåtaktsmotor med förgasare på ett miljöklokt sätt. Skrotningsstödet är tidsbegränsat till och med den 31 december 2024.

  3. Aktuellt 2023-12-01

    I uppdraget har HaV analyserat olika förutsättningar för normsättningen i vattenförvaltningen för att skapa ännu bättre förutsättningar för avvägning mellan skydd av miljön och vattenanvändning för samhällsnyttiga funktioner, som exempelvis livsmedels- och energiproduktion.

Publicerad: 2023-03-16
Sidansvarig: Webbredaktion