Aktuellt 1 mars 2023

HaV:s årsredovisning 2022 publicerad

Hur har HaV bidragit till genomförandet av Agenda 2030? Hur har vi samverkat med andra aktörer? En del av innehållet i vår färska årsredovisning för 2022.

Vramsån i Kristianstads vattenrike. Vramsån är Sveriges musselrikaste vattendrag, och hem åt känsliga arter som flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla. Foto: Mats Svensson/HaV

Välkommen att läsa berättelsen om året 2022 ur ett havs- och vattenperspektiv. Årsredovisningen ger en samlad bild av myndighetens uppdrag. Den beskriver hur vi, på regeringens uppdrag, arbetat med hållbar förvaltning av vatten, hav och fiskeresurserna och vilka effekter och resultat vårt arbete leder till.

Årsredovisningen hittar du här.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-03-24

    HaV och finska Jord- och skogsbruksministeriet har förhandlat fram nya fiskebestämmelser för fisket i Torneälven och del av Haparanda skärgård.

  2. Aktuellt 2023-03-23

    80–85 procent av det marina skräpet i EU består av plast. Det är bakgrunden till att ett producentansvar för fiskeredskap ska införas. Ett samverkansprojekt, som nu slutrapporteras, mellan HaV och en rad aktörer ger grunden.

  3. Aktuellt 2023-03-21

    Du är generaldirektör på HaV och en av talarna vid FNs vattenkonferens i New York 22-24 mars.

Publicerad: 2023-03-01
Sidansvarig: Webbredaktion