Aktuellt 1 mars 2023

HaV:s årsredovisning 2022 publicerad

Hur har HaV bidragit till genomförandet av Agenda 2030? Hur har vi samverkat med andra aktörer? En del av innehållet i vår färska årsredovisning för 2022.

Vramsån i Kristianstads vattenrike. Vramsån är Sveriges musselrikaste vattendrag, och hem åt känsliga arter som flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla. Foto: Mats Svensson/HaV

Välkommen att läsa berättelsen om året 2022 ur ett havs- och vattenperspektiv. Årsredovisningen ger en samlad bild av myndighetens uppdrag. Den beskriver hur vi, på regeringens uppdrag, arbetat med hållbar förvaltning av vatten, hav och fiskeresurserna och vilka effekter och resultat vårt arbete leder till.

Årsredovisningen hittar du här.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-12-05

    Självlysande genmodifierade akvariefiskar, så kallad Glofish, är inte tillåtna i Sverige eller inom EU. Trots det förekommer det att privatpersoner försöker sälja Glofish.

  2. Aktuellt 2023-12-04

    På webbsajten Båtretur får du hjälp att skrota din gamla uttjänta fritidsbåt eller tvåtaktsmotor med förgasare på ett miljöklokt sätt. Skrotningsstödet är tidsbegränsat till och med den 31 december 2024.

  3. Aktuellt 2023-12-01

    I uppdraget har HaV analyserat olika förutsättningar för normsättningen i vattenförvaltningen för att skapa ännu bättre förutsättningar för avvägning mellan skydd av miljön och vattenanvändning för samhällsnyttiga funktioner, som exempelvis livsmedels- och energiproduktion.

Publicerad: 2023-03-01
Sidansvarig: Webbredaktion