Aktuellt 8 februari 2023

Intensiva diskussioner om fiskets framtid på ostkusten

1 och 2 februari samlades yrkes- och fritidsfiskare, forskare, politiker, journalister och medarbetare från HaV till möten i Östhammar och Gävle på temat: Var har strömmingen tagit vägen?

Närbild på en sill i ett stim, Clupea Harengus. Foto taget i Gullmarsfjorden, Bohuslän.

Sill som fångas norr om Kalmar kallas strömming, men det är samma art, Clupea Harengus. Foto: Tobias Dahlin/Azotelibrary.com

Titeln på onsdagens möte, som hölls på kulturhuset Storbrunn i Östhammar, var "Nödrop från Upplandskustens fiskare". Mötet, som arrangerades av Östhammars kommun, Gräsö Skärgårdsråd och Gräsö-Öregrunds Yrkesfiskareförening, lockade även deltagare från Åland och det åländska yrkesfisket.

”En katastrof”

Henrik C Andersson, länsfiskekonsulent från Länsstyrelsen i Stockholm, inledde med föredraget ”Fisket i Roslagens skärgårdar”. Han förklarade, enligt SVT Nyheter som bevakade mötet, att dagens situation är en katastrof och att vi måste minska det storskaliga pelagiska fisket och flytta ut trålgränsen. Henrik C Andersson lyfte också fram att strömmingen har minskat med 92 procent och hänvisade till en rapport som bygger på provfiske med nät vid Forsmark.

Yrkesfiskaren Tom Sundell, från Herräng, som fiskat i drygt 40 år, sa:

– Vi ser att fiskebeståndet går ner kraftigt på grund av trålningen. Vi kustfiskare riskerar att försvinna.

Krympande fångster

På torsdagen hölls möte på Gävle slott med rubriken ”Det finns ingen stor strömming efter Norrlandskusten”, Landshövding Per Bill hälsade välkomna. Fiskarna Dennis Bergman, Mats Jonsson och Carl-Åke Wallin berättade om hur de ser på de krympande fångsterna och vad de tänker om framtiden. Forskare från SLU gav fakta om strömmingen och möjliga orsaker till varför förekomsten har minskat längs den svenska kusten. Därefter följde en allmän diskussion om vad HaV, SLU och Länsstyrelsen kan göra inom ramarna för EU:s fiskeripolitik.

Politiska förhandlingar krävs

Under båda mötena höll HaV:s gd Jakob Granit ett anförande om kustfiskets framtida fiskemöjligheter, fördelning av havets resurser och fiskets regleringar. Han redogjorde för myndighetens roll och ansvar såväl som pågående arbete inom relevanta uppdrag och processer.

– Det var ett stort engagemang av många aktörer från både Uppsala och Gävleborgs län. Flera medier var också på plats, vilket visar på det stora intresset för fiskefrågor. Vi på Havs- och vattenmyndigheten tar naturligtvis också frågorna på största allvar och vi förstår att det finns en stor oro, säger Jakob Granit.

– HaV har varit tydliga med att fiskekvoterna för sill och strömmingsbestånden som beslutas gemensamt på EU-nivå behöver minskas och fisket behöver regleras i tid och rum. Men för att det ska ske måste det till politiska förhandlingar inom EU, det är snabbaste vägen för att stärka skyddet. Samtidigt behöver fler åtgärder för att stärka havsmiljön genomföras för att nå miljömålet hav i balans och levande kust och skärgård.

– Parallellt jobbar vi intensivt med ett regeringsuppdrag om att på prov genomföra fiskeriförvaltningsåtgärder som motsvarar en utflyttning av trålgränsen i avgränsade områden i Bottniska viken och Egentliga Östersjön, säger Jens Persson, som är utredare på HaV och också deltog vid mötet på Gävle slott.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-11-30

    Sverige kan få sin andra marina nationalpark. Det handlar om Nämdöskärgården i Stockholms skärgård, ett område med höga naturvärden. Ett förslag, som HaV har varit med om att arbeta fram, är nu klart. Senast 1 mars 2024 vill Naturvårdsverket ha in synpunkter.

  2. Aktuellt 2023-11-28

    Naturvårdsverket och Havs-och vattenmyndigheten har nu lämnat in delar av det regeringsuppdrag vi arbetat med tillsammans. Det handlar om en kunskapssammanställning om storskarvens ekologi och roll i ekosystemet samt en reviderad nationell förvaltningsplan.

  3. Aktuellt 2023-11-17

    Tack vare ökat stöd från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) får HaV större kunskaper om vilka ämnen som hamnar i Östersjön och Västerhavet via Sveriges större vattendrag.

Publicerad: 2023-02-08
Sidansvarig: Webbredaktion