Aktuellt 31 januari 2023

Bättre vattenkoll med utvecklad vägledning

HaV har, tillsammans med flera andra myndigheter, utvecklat vägledningen för tillsyn av vattenuttag. Den ska underlätta arbetet för landets länsstyrelser.

Vattenuttag innebär att grundvatten eller ytvatten tas ut, för till exempel dricksvatten, bevattning eller processvatten. Foto: Anna Ek

Vattenuttag är vattenverksamheter som innebär att grundvatten eller ytvatten tas ut, för till exempel dricksvatten, bevattning eller processvatten.

– Sammantaget är det stora mängder vatten som tas ut. Med klimatförändringar och ökad risk för torka, särskilt i södra Sverige, behöver länsstyrelserna bättre förutsättningar för att utöva tillsyn, säger Anna-Karin Rasmussen, utredare på HaV.

Nationellt register önskvärt

Hon anser också att lagstiftningen behöver ses över och att det bör utvecklas ett nationellt, samlat register över alla vattenuttag.

– Det är två åtgärder som skulle underlätta länsstyrelsernas arbete. Många vattenuttag är idag undantagna krav på tillstånd eller anmälan. Därför registreras och journalförs heller inte uttagna vattenmängder, konstaterar Anna-Karin Rasmussen.

– Det skulle också bidra till säkrare prognoser över tillgängligt vatten och förbättra statusklassningen inom vattenförvaltningen.

Vägledningen har presenterats för länsstyrelserna genom workshops, seminarier och föreläsningar.

Uppdraget har genomförts med stöd av SGU, Sveriges geologiska undersökning, och i dialog med SMHI och SGI, Statens geotekniska institut. HaV redovisar resultatet och den utvecklade vägledningen till Regeringskansliet den 31 januari 2023.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-03-24

    HaV och finska Jord- och skogsbruksministeriet har förhandlat fram nya fiskebestämmelser för fisket i Torneälven och del av Haparanda skärgård.

  2. Aktuellt 2023-03-23

    80–85 procent av det marina skräpet i EU består av plast. Det är bakgrunden till att ett producentansvar för fiskeredskap ska införas. Ett samverkansprojekt, som nu slutrapporteras, mellan HaV och en rad aktörer ger grunden.

  3. Aktuellt 2023-03-21

    Du är generaldirektör på HaV och en av talarna vid FNs vattenkonferens i New York 22-24 mars.

Publicerad: 2023-01-31
Sidansvarig: Webbredaktion