Aktuellt 2 december 2022

Lägesrapport om åtgärder som motsvarar en utflyttning av trålgränsen i Östersjön

Att flytta ut trålgränsen för fisket i Östersjön har länge varit en omdebatterad fråga. Efter att ha fått ett regeringsuppdrag om ett vetenskapligt projekt i maj i år, lämnar nu HaV en första lägesrapport.

Ett stim med sill, Clupea Harengus. Foto taget på Västkusten.

Ett stim med sill, Clupea harengus. Fångad norr om Kalmarsund kallas den strömming. Foto: Tobias Dahlin/Azote

Det var den 19 maj i år som HaV fick i uppdrag av regeringen att genomföra ett tidsbegränsat vetenskapligt projekt som motsvarar en utflyttning av trålgränsen för fartyg som fiskar efter pelagiska arter i Östersjön. Pelagisk fisk kallas de arter som befinner sig i den fria vattenmassan.

– Syftet med projektet är att utvärdera effekterna på sill- och strömmingsbeståndens biomassa samt deras storleks-, bestånds- och åldersstruktur, säger Jens Persson, utredare på HaV:s fiskeregleringsenhet.

Projektet, som pågår till 2027, ska genomföras i flera avgränsade försöksområden i egentliga Östersjön och i Bottniska viken.

Den 30 november lämnade HaV en första lägesrapport för projektet till regeringen.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-02-08

    1 och 2 februari samlades yrkes- och fritidsfiskare, forskare, politiker, journalister och medarbetare från HaV till möten i Östhammar och Gävle på temat: Var har strömmingen tagit vägen?

  2. Aktuellt 2023-02-02

    HaV, Energimyndigheten och Svenska kraftnät har ett regeringsuppdrag att följa upp och analysera arbetet med omprövningarna av vattenkraften. Den 1 februari lämnades en delredovisning till regeringen.

  3. Aktuellt 2023-02-02

    Idag, 2 februari, är det den internationella våtmarksdagen. Över hela världen fokuserar forskare och miljömyndigheter på de viktiga våtmarkerna – som har betydelse både för den biologiska mångfalden och klimatet. Här i Sverige stöttar HaV en rad våtmarksprojekt via LOVA-bidraget.

Publicerad: 2022-12-02
Sidansvarig: Webbredaktion